W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ruszają zapisy na szkolenia dla KGW w sierpniu

Miło nam poinformować o kolejnych szkoleniach przygotowanych dla Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego w ramach Podlaskiej Akademii KGW.

grafika Koło Gospodyń Wiejskich ożywiamy podlaską wieś

Tym razem na prośbę KGW zaplanowaliśmy szkolenie w Świetlicy Wiejskiej w Miedwieżykach (gm. Milejczyce) oraz dwa szkolenia w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w dn. 14.08.2021 r. oraz 28.08.2021 r. Zakres tematyczny dotyczyć będzie „Animacja społeczności lokalnej” (prowadzący Agnieszka Otapowicz), „Możliwości prowadzenia działalności przez KGW” (prowadzący Andrzej Rybus-Tołłoczko) oraz  „Opracowanie i zarządzanie projektami” (prowadzący Łukasz Pogorzelski). Więcej informacji poniżej:

7.08.2021 – Świetlica Wiejska w Miedwieżykach (gm. Milejczyce), Miedwieżyki 44a – „Animacja społeczności lokalnych” – Formularz zgłoszeniowy

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnień z zakresu animacji społeczności lokalnej
 2. Trudności w prowadzeniu animacji w lokalnej społeczności
 3. Podstawowe zasady współpracy z samorządem lokalnym
 4. Jak dopasować swoje potrzeby do potrzeb lokalnej społeczności?
 5. Jakie działania wpływają na zwiększenie aktywności przez lokalną społecznością
 6. Jak współpracować z innymi organizacjami/KGW w celu realizacji działań na rzecz jednej społeczności lokalnej?
 7. Analiza dobrych praktyk
 8. Dyskusja

Forma szkolenia: Wykład połączony z warsztatem.

W związku z ograniczą liczbą miejsc (max. 25 osób) o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zapewnia przerwę kawową w trakcie trwania szkolenia.

Prowadzący: Agnieszka Otapowicz – animator, facylitator, ukończyła studia podyplomowe z kierowania procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej. Pracuje w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, współpracuje jako tutor ze Szkołą Liderów w ramach programu Liderzy PAFW, trener modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Edukator z pasją, wierzy w ludzi i w to, że w to że tkwi w nich siła, którą wystarczy odkrywać i wspierać, by zmieniać świat. Zaangażowana w projekty z dziedziny partycypacji społecznej posiada duże doświadczenie w tworzeniu przestrzeni do zaangażowania, dialogu i rozwoju.

14.08.2021 – Biblioteka Publiczna w Supraślu (CKiR), ul. Cieliczańska 1 – „Możliwości prowadzenia działalności przez KGW” – Formularz zgłoszeniowy

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Omówienie prawnych aspektów zakładania oraz prowadzenia Kół Gospodyń Wiejskich.
 2. Omówienie celów działalności.
 3. Omówienie zagadnień m.in. jak prowadzić KGW, statut i obowiązki finansowe KGW, działalność zarobkowa i wymagana dokumentacja KGW.
 4. Omówienie szczegółowe zapisów statutu by można było startować w otwartych konkursach ofert oraz o uchwałach Zarządu, uchwałach zebrania KGW, dokumentach do ARIMR.
 5. Omówienie prowadzenia dokumentacji finansowej oraz sprawozdawczości KGW.

Forma szkolenia: Wykład połączony z warsztatem. Osoby uczestniczące w szkoleniu muszą obowiązkowo posiadać statut swojego KGW do zaplanowanych ćwiczeń oraz zajęć warsztatowych!

W związku z ograniczą liczbą miejsc (max. 20 osób) o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie min. 3 dni przed szkoleniem.

Organizator zapewnia przerwę kawową w trakcie trwania szkolenia.

Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko – administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

28.08.2021 – Biblioteka Publiczna w Supraślu (CKiR), ul. Cieliczańska 1 – „Opracowanie i zarządzanie projektami” – Formularz zgłoszeniowy

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Projekt – co to jest?
 2. Jak poszukiwać konkursów na dofinansowanie zaplanowanego projektu?
 3. Procedury ubiegania się o dotacje
 4. Tworzenie koncepcji projektu i diagnoza potrzeb
 5. Logika myślenia projektowego i planowanie projektowe
 6. Zasady zarządzania projektem
 7. Zespół projektowy
 8. Ewaluacja projektu

W związku z ograniczą liczbą miejsc (max. 30 osób) o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie min. 3 dni przed szkoleniem.

Organizator zapewnia przerwę kawową w trakcie trwania szkolenia.

Prowadzący: Łukasz Pogorzelski – wiceprezes Fundacji OKNO NA WSCHÓD, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na UW, kierownik projektów z certyfikatem Project Management Professional (PMP) nadanym przez Project Management Institute na podstawie doświadczenia zawodowego i zdanego egzaminu. Posiada 12-letnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków, promocji wydarzeń i zarządzaniu projektami o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym, finansowanymi ze środków publicznych m.in. w ramach programów: RPO Województwa Podlaskiego, PO Kapitał Ludzki, Programy Współpracy Transgranicznej, programy NIW-CRSO, MSZ, MEN, MRPIPS i innych. Trener i szkoleniowiec z zakresu przygotowywania, zarządzania i sprawozdawczości w projektach.

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt mailowy – kgw@onw.org.pl oraz telefonicznie pod numerem – 85 661 09 33

Szkolenia będą realizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków EOG.

{"register":{"columns":[]}}