W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka

Materiały

Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-79-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_06​_grudnia​_​_2021​_r​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_konsultacji​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_oraz​_podmiotami​_wymienionymi.doc 0.02MB
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_uchwalenia​_regulaminu​_utrzymania​_czystości​_i​_ porządku​_na​_terenie​_Gminy​_Olszanka.pdf 1.32MB
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_szczegółowego​_sposobu​_i​_zakresu​_świadczenia​_usług​_w​_zakresie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych​_od​_właścicieli​_nieruchomości​_i​_zagospodarowania​_tych​_odpadów​_w​_zamian​_za​_uiszczoną.pdf 0.49MB
Zarządzenie Nr WG VIII/80/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-80-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_07​_grudnia​_​_2021​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_Nr​_WG​_VIII792021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_6​_grudnia​_2021​_roku.doc 0.02MB
Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka - skan dokumentu
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-79-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_06​_grudnia​_2021​_r​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_konsultacji​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_oraz​_podmiotami​_wymienionymi​_w​_art​_3​_ust​_3​_ustawy​_z​_dnia​_24​_kwietnia​_2003r.pdf 0.41MB
Zarządzenie Nr WG VIII/80/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka - skan dokumentu
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-80-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_07​_grudnia​_2021​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_Nr​_WG-VIII-79-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_6​_grudnia​_2021​_roku​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_konsultacji.pdf 0.49MB
Notatka z konsultacji społecznych
Notatka​_z​_konsultacji​_społecznych.odt 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2021 06:46 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Borkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka 4.0 17.12.2021 10:30 Rafał Bandrowski
Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka 3.0 07.12.2021 11:59 Rafał Bandrowski
Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka 2.0 07.12.2021 10:42 Rafał Bandrowski
Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka 1.0 07.12.2021 06:46 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}