W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 15 maja 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

  1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
  2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
  3. komitetowi wyborczemu organizacji,
  4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Preferowaną formą składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych jest forma elektroniczna. Podpisane skany zawiadomień należy przesłać drogą mailową na adres: opole@kbw.gov.pl, a następnie oryginały przedmiotowych dokumentów pocztą tradycyjną.
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu II do dnia 21 marca 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

  • Komisje wyborcze

Ponadto Komisarz Wyborczy w Opolu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Olszanka za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanka, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Olszance więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

  • Sprawozdanie finansowe

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Opolu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 16 sierpnia 2022 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Materiały

Postanowienie Nr 8/2022 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Olszanka
Zarządzenie Nr 27/22 Wojewody Opolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka
Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 3 marca 2022 r. - informacje o wyborach
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2022 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance w wyborach do Rady Gminy Olszanka zarządzonych na dzień 15 maja 2022 r.
Obwieszczenie​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_10​_marca​_2022​_roku​_o​_okręgu​_wyborczym,​_jego​_granicach​_i​_numerze,​_liczbie​_radnych​_wybieranych​_w​_okręgu​_wyborczym​_oraz​_siedzibie​_Gminnej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Olszance​_w​_wyborach​_do​_Rady​_Gmin.docx 0.01MB
Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
Zarządzenie​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_wyznaczenia​_miejsc​_na​_umieszczanie​_urzędowych​_obwieszczeń​_i​_plakatów​_wyborczych.doc 0.05MB
Postanowienie na 19/2022 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance
Postawnowienie​_na​_19-2022​_Komisarza​_Wyborczego​_w​_Opolu​_II​_z​_dnia​_1​_kwietnia​_2022​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Gminnej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Olszance.pdf 0.08MB
Postanowienie na 20/2022 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 15 maja 2022 r.
Postawnowienie​_na​_19-2022​_Komisarza​_Wyborczego​_w​_Opolu​_II​_z​_dnia​_1​_kwietnia​_2022​_r​_w​_sprawie​_powołania​_Gminnej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Olszance.pdf 0.08MB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka, zarządzonych na dzień 15 maja
Obwieszczenie​_Gminnej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Olszance​_​_o​_składzie,​_siedzibie​_i​_dyżurach​_Gminnej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Olszance,​_powołanej​_do​_przeprowadzenia​_wyborów​_uzupełniających​_do​_Rady​_Gminy​_Olszanka,​_zarządzonych​_na​_dzień​_15​_maja.docx 0.01MB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance z dnia 20 kwietnia 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszanka zarządzonych na dzień 15 maja 2022 r.
Obwieszczenie​_Gminnej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Olszance​_z dnia​_20​_kwietnia​_2022​_r​_o​_zarejestrowanych​_listach​_kandydatów​_na​_radnych​_w​_wyborach​_uzupełniających​_do​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_zarządzonych​_na​_dzień​_15​_maja​_2022​_r.docx 0.02MB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance z dnia 20 kwietnia 2022 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszanka zarządzonych na dzień 15 maja 2022 r.
Obwieszczenie​_Gminnej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Olszance​_z​_dnia​_20​_kwietnia​_2022​_r​_o​_przyznanych​_numerach​_list​_kandydatów​_na​_radnych​_w​_wyborach​_uzupełniających​_do​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_zarządzonych​_na​_dzień​_15​_maja​_2022​_r.docx 0.01MB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Olszanka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
Obwieszczenie​_Gminnej​_Komisji​_Wyborczej​_w​_Olszance​_o​_obsadzeniu​_mandatu​_radnego​_w​_wyborach​_do​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_bez​_głosowania​_w​_okręgu​_wyborczym​_nr​_10.docx 0.02MB
Protokół z wyborów do Rady Gminy Olszanka
Protokół​_z​_wyborów​_do​_Rady​_Gminy​_Olszanka.pdf 3.70MB
Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania
Protokół​_obsadzenia​_mandatów​_radnych​_bez​_głosowania.pdf 3.08MB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 maja 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka przeprowadzonych w dniu 15 maja 2022 r.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.03.2022 10:36 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekretarz Gminy - Ewa Rosińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r. 8.0 01.06.2022 08:09 Rafał Bandrowski
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r. 7.0 01.06.2022 08:08 Rafał Bandrowski
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r. 6.0 16.05.2022 08:59 Rafał Bandrowski
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r. 5.0 12.05.2022 09:30 Rafał Bandrowski
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r. 4.0 21.04.2022 11:19 Rafał Bandrowski
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r. 3.0 04.04.2022 14:02 Rafał Bandrowski
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r. 2.0 10.03.2022 11:59 Rafał Bandrowski
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 15 maja 2022 r. 1.0 03.03.2022 10:36 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}