W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Struktura organizacyjna

Kierownictwo urzędu

Wójt Gminy
Aneta Rabczewska

Sekretarz Gminy
Ewa Rosińska

Skarbnik Gminy
Joanna Kopij
tel. 77 412 96 85 w 104

Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Referat Finansowy - Księgowość Budżetowa
tel.  77 412 96 83 w 108
W referacie prowadzone są sprawy z zakresu:

 • obsługi finansowej gminy;

Referat Finansowy - Podatki i Opłaty
tel. 77 412 96 83 w 107
W referacie prowadzone są sprawy z zakresu:

 • naliczania i windykacji opłat i podatków;

Referat Finansowy - Kasa
tel.  77 412 96 83 w 109

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Kierownik referatu - tel. 77 412 96 83 w  117
Ochrona środowiska -  tel. 77 4 12 96 83 w 111
Rolnictwo - tel. 77 412 96 83 w 112
W referacie realizowane są zadania z zakresu:

 • inwestycji, zamówień publicznych i funduszy strukturalnych;
 • gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i lokalowej;
 • rolnictwa i rozwoju wsi;
 • ochrony środowiska, gospodarki wodnej ;

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel.  77 412 96 83 w 120
Prowadzi następujące sprawy:

 • akta stanu cywilnego;
 • sprawy wojskowe;
 • kancelarii tajnej;
 • ochrony informacji niejawnych;
 • zadania kadrowe;

Radca Prawny
tel.  77 412 96 83 w 120
Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy, m.in:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • opracowywanie projektów aktów prawnych;
 • występowanie przed sądami i urzędami;

Stanowisko Pracy ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
tel.  77 412 96 83 w 115
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy związane z:

 • planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
 • gospodarką nieruchomościami;
 • wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 • użytkowaniem wieczystym nieruchomości;
 • scalaniem gruntów i rozgraniczaniem nieruchomości;

Stanowisko Pracy ds. Obywatelskich
tel.  77 412 96 83 w 110
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy związane z:

 • ewidencją ludności;
 • wydawaniem dowodów osobistych;
 • zezwoleniami na publiczne zbiórki pieniężne;

Stanowisko Pracy ds. Administracji
tel.  77 412 96 83 w 101
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności prowadzi sprawy:

 • kancelarii Urzędu Gminy;
 • obsługi sekretariatu urzędu;
 • administracyjno-gospodarcze;
 • archiwum zakładowego;

Stanowisko Pracy ds. Rady Gminy i Działalności Gospodarczej 
tel .: 77 412 96 83 w 113
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się:

 • techniczno-organizacyjną obsługą Rady Gminy;
 • ewidencją działalności gospodarczej;

Stanowisko Pracy ds. Informatyki
tel.  77 412 96 83 w 118
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się :

 • obsługą informatyczną urzędu;

Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 77 412 96 83 w 119
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się :

 • zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi;

Stanowisko Pracy ds. Zdrowia i BHP
ttel. 77 412 96 83 w 116
Zatrudniony na tym stanowisku pracownik prowadzi w szczególności sprawy związane z:

 • ochroną zdrowia;
 • bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • obsługą Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • ochroną zdrowia;

Stanowisko Pracy ds. Społecznych i Oświaty 
tel.  77 412 96 83 w 116
Zatrudniony na tym stanowisku pracownik prowadzi w szczególności sprawy związane z:

 • wydawaniem decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych;
 • realizacją zadań w zakresie oświaty;
 • współpracą z zagranicą;
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.11.2020 22:41 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Rosińska - Sekretarz Gminy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna 2.0 17.11.2020 22:42 Rafał Bandrowski
Struktura organizacyjna 1.0 17.11.2020 22:41 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}