W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie - 11.10.2021

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,  o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ) oraz zgodnie z § 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłaszam o przeznaczeniu do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość , w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego  który odbędzie się w dniu 19 listopada 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszance pokój nr 15:

  1. Położenie nieruchomości : Michałów.
  2. Opis nieruchomości : nieruchomość stanowiąca działkę nr 223/5, arkusz mapy 2, o powierzchni 0,0400 ha, numer jednostki rejestrowej G.147, użytek dr, położona w Michałowie, zapisana w księdze wieczystej nr OP1B/00020737/3. Działka niezabudowana, stanowiąca drogę, położona w sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych w skrajnej części wsi. Działka stanowi drogę wśród gruntów kopalnych. Położona przy drodze urządzonej o nawierzchni betonowej. Teren równy bez pofałdowań nie jest zabudowana, nie jest uzbrojona. Obecnie teren po eksploatacji kruszywa

Nie wyklucza się istnienia w terenie różnych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, w których brak jest branżowych informacji inwestycyjnych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie kamieni i przedmiotów niewidocznych  wizualnie.
Brak jest informacji na temat ewentualnych zanieczyszczeń nieruchomości substancjami szkodliwymi dla zdrowia  i środowiska, które według prawa polskiego podlegają usunięciu oraz, że obecnie nie istnieją ze strony nieruchomości zagrożenia dla zdrowia i środowiska niedozwolone przez polskie prawo.

Materiały

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie- 11.10.2021
Ogłoszenie​_I​_przetargu​_ustnego​_nieograniczonego​_na​_sprzedaż​_nieruchomości​_położonej​_w​_Michałowie-​_11102021.docx 0.02MB
Informacja o wyniku przetargu z dnia 29.11.2021 r.
Informacja​_o​_wyniku​_przetargu​_z​_dnia​_29112021​_r.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 13:26 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie - 11.10.2021 3.0 29.11.2021 09:16 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie - 11.10.2021 2.0 20.10.2021 13:31 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie - 11.10.2021 1.0 11.10.2021 13:26 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}