W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oferta na realizację zadania publicznego - Zrzeszenie LZS w Olszance z/s w Krzyżowicach

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz.1327) podaję do wiadomości  złożoną przez Gminne Zrzeszenie LZS w Olszance z/s w Krzyżowicach , 49-332 Olszanka w dniu 30.06.2022r.  ofertę na realizację zadania publicznego.
Zgodnie z art. 19a  ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6.
 
Olszanka, dnia 1 lipca 2022r.

Wójt Gminy Olszanka 
(-) Aneta Rabczewska

Materiały

Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta​_na​_realizację​_zadania​_publicznego.pdf 0.53MB
Informacja o zawartej umowie
Informacja​_o​_zawartej​_umowie.odt 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}