W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o realizacji przez Gminę Olszanka projektu grantowego "Granty PPGR" w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Informacja o realizowanym projekcie grantowym. Biały napis Granty PPGR na granatowym tle zawierający ikony multimedialne oraz logotypy funduszy europejskich.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy – Granty PPGR” .


Gmina Olszanka otrzymała grant w wysokości 397 500,00 zł z Programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR na zakup 159 laptopów. W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony  dostawca sprzętu. Mieszkańcy Gminy Olszanka – uczniowie szkół, których bliscy krewni pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, otrzymają je na własność.

Laptopy będą przekazane na podstawie umowy darowizny dzieciom, których rodzice lub pełnoletni uczniowie złożyli wymagane  dokumenty i tym samym zostali zakwalifikowani do projektu.

W celu podpisania umowy będziemy kontaktować się z wnioskodawcami.

Przypominam, że Gmina Olszanka jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć, a Gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celem programu.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu.

Wójt Gminy Olszanka
 (-) Aneta Rabczewska

Materiały

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Procedura​_monitorowania​_utrzymania​_efektów​_projektu​_Cyfrowa​_Gmina​_-Wsparcie​_dzieci​_z​_rodzin​_pegeerowskich​_w​_rozwoju​_cyfrowym​_–„Granty​_PPGR”.docx 0.05MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}