W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Operacja mająca na celu „Modernizację drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 956, 957, 943/5, 903, 952”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Typ operacji 7.2.1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrost dostępności mieszkańców miejscowości Przylesie do obiektów użyteczności publicznej poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,477

{"register":{"columns":[]}}