W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00251222/01
  • Data rozpoczęcia: 12.07.2022
  • Data zakończenia: 20.07.2022
  • Jednostka publikująca:Ochotnicza Straż Pożarna w Przylesiu REGON 531614679
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu”.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.13MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikcja​_Warunków​_Zamówienia.docx 0.06MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik Nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Szczegółowy​_Opis​_Przedmiotu​_Zamówienia.docx 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik​_nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_oferty.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie z art 125 ust 1 Pzp-Wykonawca
Załącznik​_nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadzenie​_z​_art​_125​_ust​_1​_Pzp-Wykonawca.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust 1 Pzp- Podmiot udostępniający
Załącznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_z​_art​_125​_ust​_1​_Pzp-​_Podmiot​_udostępniający.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Zobowiązanie​_Podmiotu​_udostępniającego​_zasoby.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie
Załącznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawców​_występujących​_wspólnie.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_aktualności​_informacji.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_w​_sprawie​_grupy​_kapitałowej.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dostaw
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_dostaw.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Wzór​_umowy.docx 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Podpis elektroniczny pliku
Specyfikcja​_Warunków​_Zamówieniadocx.xml 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-07-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_o​_zamówieniu.pdf 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-07-14
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużenie terminu składania ofert
Zmiana​_treści​_SWZ​_i​_ogłoszenia​_o​_zamówieniu​_oraz​_przedłużenie​_terminu​_składania​_ofert.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-07-14
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużenie terminu składania ofert
Zmiana​_treści​_SWZ​_i​_ogłoszenia​_o​_zamówieniu​_oraz​_przedłużenie​_terminu​_składania​_ofertdocx.xml 0.03MB Data dodania załącznika: 2022-07-14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr OSP.271.1.2022
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_nr​_OSP27112022.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-07-22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr OSP.271.1.2022 - podpis elektroniczny
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_nr​_OSP27112022docx.xml 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-07-22
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie​_o​_wyniku​_postępowania.pdf 0.05MB Data dodania załącznika: 2022-07-26
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.07.2022 15:03 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas / Łukasz Krężel - Prezes OSP w Przylesiu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 4.0 26.07.2022 14:35 Rafał Bandrowski
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 3.0 22.07.2022 12:20 Rafał Bandrowski
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 2.0 14.07.2022 13:59 Rafał Bandrowski
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 1.0 12.07.2022 15:03 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}