W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gospodarka odpadami

Zdjęcie przedstawia scenę w lesie z wysokimi, cienkimi drzewami i mglistą atmosferą. Na pierwszym planie ustawione są kolorowe kosze na odpady. Kolor koszy wskazuje na różne rodzaje odpadów. Wokół koszy rozrzucone są duże ilości śmieci, w tym butelki plastikowe, torby i pojemniki. Ewidentny jest kontrast między naturalnym otoczeniem lasu a zanieczyszczeniem powstałym przez śmieci.

Odpady zmieszane i segregowane z terenu gminy Augustów w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. z nieruchomości zamieszkałych odbiera firma BiomTrans Sp. z o.o.
z siedzibą w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły.

Odpady zmieszane i segregowane z terenu gminy Augustów w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (m. in. sklepy, szkoły, działalność gospodarczą) odbiera firma Biom Sp. z o.o.
z siedzibą w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie i wynoszą:

– 23,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby),

– 100,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określona została stawka opłaty podwyższonej
w wysokości dwukrotności w/w stawki podstawowej.

Od 2018 r. obowiązkowo są segregowane bio odpady. Gospodarstwa domowe segregujące odpady do śmieci zmieszanych nie wrzucają odpadów biodegradowalnych tj. odpadów kuchennych, skoszonej trawy, liści itp. Takie odpady powinny być oddawane z segregacją
w brązowym worku. Biorąc pod uwagę wiejski charakter naszej gminy, odpady mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach. W deklaracji właściciel może oświadczyć, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, wówczas nie będzie zobligowany do oddawania worka brązowego z odpadami biodegradowalnymi i oprócz tego będzie ponosił niższe koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

–  22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby),

–  96,00 zł od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

Odpady problematyczne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 500 kg), wielkogabarytowe, zużyte baterie
i akumulatory, opony, tekstylia mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Biom Sp. z o.o. mieszczącego się
w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.

Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Segregacja u źródła, czyli w gospodarstwach obejmuje następujące frakcje odpadów:

  • odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury – worek niebieski
  • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony
  • odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek żółty
  • odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady i odpady zielone – worek brązowy
  • popiół – worek bezbarwny

Pracownicy firmy odbierającej odpady prowadzą kontrolę prawidłowości segregacji odpadów, a także co miesiąc przekazują do tut. Urzędu wykaz nieruchomości, które w dniu odbioru nie wystawiły worków z segregacją.

Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości skutkuje utratą uprawnień do niższej opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości w takiej sytuacji zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane.

 

Materiały

Harmonogram wywozu odpadów 2023
HARMONOGRAM-WYWOZU-ODPADOW.pdf 0.15MB
TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, popiół) Z TERENU GMINY AUGUSTÓW W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Gmina​_Augustów​_wiejska​_2024-segregacja.pdf 0.11MB
TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z ODPADAMI ZMIESZANYMI ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU GMINY AUGUSTÓW W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Gmina​_Augustów​_wiejska​_2024-zmieszane​_(1).docx 0.02MB
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych m. in. sklepy, szkoły, działalność gospodarcza
firmy​_augustów​_2024.docx 0.01MB
TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY AUGUSTÓW W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Gmina​_Augustów​_wiejska​_2024-gabaryty.pdf 0.14MB
TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, popiół) Z TERENU GMINY AUGUSTÓW W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Gmina​_Augustów​_wiejska​_2024-segregacja1.pdf 0.14MB
TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z ODPADAMI ZMIESZANYMI ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU GMINY AUGUSTÓW W 2024 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Gmina​_Augustów​_wiejska​_2024-zmieszane​_(1)(1).pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}