W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Platforma e-usług Urzędu Gminy Augustów

e-usługi

Urząd Gminy Augustów wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom Mieszkańców, oraz starając się dostosować działalność Urzędu do najwyższych standardów wprowadził możliwość załatwienia spraw za pośrednictwem Internetu.

Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy chcą załatwiać sprawy w urzędzie bez wychodzenia z domu.

Możliwość składania dokumentów, sprawdzenia zobowiązań oraz dokonywania płatności drogą elektroniczną może okazać się ogromnym ułatwieniem.

 1. Wejdź na stronę: e.gmina-augustow.eu
 2. Zarejestruj się lub zaloguj poprzez login.gov.pl (profil zaufany / e-dowód)
 3. Szybko i skutecznie załatw sprawę

Plakat Bezpieczne Podlaskie

Załatwiaj sprawy przez Internet

Podatki i opłaty lokalne, sprawy finansowe

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych, wnioski i zaświadczenia dot. finansów

 • Deklaracja na podatek leśny
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Informacja w sprawie podatku leśnego
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 • Informacja w sprawie podatku rolnego
 • Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości
 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Drogownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

 Zajęcie pasa drogowego, zjazd z drogi, warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji celu publicznego

 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Działalność gospodarcza

 Środki transportu, koncesje alkoholowe 

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Ochrona środowiska

 Usunięcie drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, odpady komunalne

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Sprawy społeczne i obywatelskie

 Informacja publiczna, wybory, meldunek, Dowód osobisty

 • Udostępnienie informacji publicznej
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z rejestru mieszkańców
 • Wnioski dotyczące rejestru/spisu wyborców
 • Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 • Zgłoszenie wyjazdu / powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
Pismo ogólne

Pismo ogólne w wersji elektronicznej służy do załatwienia sprawy w przypadku, kiedy urząd nie obsługuje jeszcze danej sprawy za pomocą dedykowanego elektronicznego formularza – można wysłać tzw. pismo ogólne wraz z załącznikiem (np. skanem opłaty, wniosku, sprawozdania).
Przed wysłaniem pisma prosimy zapoznać się z innymi kartami usług dedykowanymi konkretnym sprawom załatwianym w Urzędzie drogą elektroniczną.
Więcej informacji o usłudze tutaj.
 

 

{"register":{"columns":[]}}