W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

pomoc prawna

Na terenie powiatu augustowskiego funkcjonują dwa
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • punkt zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Augustowie, w którym nieodpłatnej pomocy
    prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni,
  • punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela
    Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w
    Augustowie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, Urzędzie Gminy w Nowince oraz
    Urzędzie Gminy w Sztabinie.

Nieodpłatna pomoc prawna adresowana jest do wszystkich obywateli, którzy borykając się z
problemem prawnym nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym do osób
fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w
ciągu ostatniego roku. System nieodpłatnej pomocy adresowany jest również do osób ze szczególnymi
potrzebami.

Pomoc prawna udzielana jest przez profesjonalnego prawnika z odpowiednim doświadczeniem,
np. adwokata, radcę prawnego, aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Prawnik w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże osobie uprawnionej, jakie są jej prawa i obowiązki oraz pokaże
sposób rozwiązania problemu prawnego. Osoba udzielająca pomocy może także pomóc przy
sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie
adwokata z urzędu.

Drugim elementem systemu nieodpłatnej pomocy jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby,
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo obywatelskie obejmuje również
nieodpłatną mediację.

Z przeprowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości oceny realizacji zadań z zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
wynika, że ostatnie 3 lata to okres systematycznego wzrostu liczby udzielonych porad.

{"register":{"columns":[]}}