W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o gminie

Siedzibą Urzędu Gminy jest miasto Augustów. Pracą Urzędu Gminy przez okres 3 kadencji od 1990r do 2002 kierował Wójt – pan Eugeniusz Simson. Obecnie funkcję tę sprawuje Pan Zbigniew Buksiński.

GOSPODARKA

Ziemia augustowska jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych, sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Atutem rolnictwa jest dobry stan środowiska naturalnego oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura rolna.

Na terenie gminy znajduje się 1.114 gospodarstw rolnych. Głównymi gałęziami gospodarki, jakie rozwinęły się w gminie są rolnictwo i leśnictwo oraz towarzysząca im działalność gospodarcza. Uprzemysłowienie jest bardzo niskie i bazuje na surowcach lokalnych, a przede wszystkim na płodach rolnych i zasobach leśnych. Główne zakłady znajdują się w mieście Augustów. Gmina odgrywa rolę producenta bazy surowcowej dla przemysłu spożywczego i drzewnego. A najczęściej podejmowana jest działalność handlowa, budowlana, transportowa, produkcyjna i usługowa.

Niemal cała gmina jest zwodociągowana i stelefonizowana. Posiada sprawnie zorganizowaną sieć usługową. Mimo to usługi stanowią nadal pokaźną przestrzeń do zagospodarowania. Wciąż istnieje na tym rynku luka, którą można uzupełnić stosunkowo niedużymi nakładami kapitałowymi.

DZIEJE

Już 12 tysięcy lat p.n.e. obszar gminy był zamieszkany przez myśliwych i hodowców reniferów (schyłek paleolitu).Ich ślady znaleziono w rejonie Wójtowskich Włók – przy ujściu Kamiennego Brodu do jeziora Necko. W epoce neolitu pojawiły się kultury rolnicze (IV-III tysiąclecie p.n.e.). Z III – V wieku n.e. czyli okresu rzymskiego epoki żelaza pochodzi cmentarzysko kurhanowe w Neckim Borku, pomiędzy Białobrzegami a Nettą . Wykorzystywał je lud pochodzenia bałtyckiego , który w średniowieczu nazwano Jaćwięgami. Żyło tu plemię Zlińców albo Połekszan. Jaćwież została wymazana z mapy Europy wskutek wypraw krzyżowych w końcu XIII wieku podejmowanych przez książąt polskich, ruskich i Zakon Krzyżacki. Teren stał się sporny pomiędzy Litwą, Państwem Zakonnym i Mazowszem. Porosła wówczas ogromna puszcza, traktowana jako bariera graniczna. Ponownie stałe osadnictwo pojawiło się dopiero z początkiem XVI wieku. Od 1422 roku teren dzisiejszej gminy znalazł się całkowicie w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

SŁUŻBY PUBLICZNE

Na terenie gminy znajdują się trzy poradnie medycyny rodzinnej ( Janówka , Osowy Grąd, Żarnowo).Opieką społeczną z ramienia gminnych władz lokalnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ochroną przed żywiołami przyrody zajmuje się Ochotnicza Straż Pożarna mająca siedziby w Rutkach, Netcie, Topiłówce, Kolnicy, Jabłońskich, Prusce Wielkiej i Jeziorkach.

{"register":{"columns":[]}}