W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Augustów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nr kolejny do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej wyzywanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1.

16.12.2016r.

Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 26 grudnia 2016 r.

Brak

Żarnowo Drugie 16

16-300 Augustów

Gmina Augustów

 

Rada Gminy Augustów

 

Brak

 

Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 26 grudnia 2016r

 

 

Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 26 grudnia 2016 r.

 

2.

12.05.2017r.

CKIB w Żarnowie Drugim

 

 

CKIB w Żarnowie Drugim

 

Żarnowo Drugie 16

16-300 Augustów

Gmina Augustów

 

Rada Gminy Augustów

 

Uchwała Nr XIX/141/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 12 maja 2017r.

brak

REGON:

366216512

brak

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacje o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

16.12.2016r.

Uchwała Nr XVI/119/2016 Rady Gminy w Augustowie w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie i Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie.

Elżbieta Sierzputowska

Genowefa Kulbacka

Główna Księgowa

- Filia w Borze

- Filia w Netcie Folwark

- Filia w Białobrzegach

- Filia w Janówce

- Filia w Rutkach

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

2

03.01.2021r.

-

-

Genowefa Kulbacka

Główna Księgowa – wykreślenie (rozwiązanie umowy z dn. 31.12.2020r.)

-

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

 

Dział III – Mienie instytucji kultury:

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacje o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

30.01.2017

Złożono w terminie ustawowym do 31.03.2017r. za Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Augustów w Żarnowie Drugim.

Umowa Użyczenia

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

2

27.02.2018 r.

Złożono w terminie ustawowym do 31.03.2018r. za Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Drugim.

Umowa Użyczenia

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

3

11.03.2019 r.

Złożono w terminie ustawowym do 31.03.2019r. za Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Drugim.

Umowa Użyczenia

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

4

06.02.2020 r.

Złożono w terminie ustawowym do 31.03.2020 r. za Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Drugim.

Umowa Użyczenia

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

5

17.02.2021 r.

Złożono w terminie ustawowym do 31.03.2021r. za Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Drugim.

Umowa Użyczenia -

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

6

28.02.2022 r.

Złożono w terminie ustawowym do 31.03.2022 r. za Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Drugim.

Umowa Użyczenia

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

7

27.02.2023 r.

Złożono w terminie ustawowym do 31.03.2023 r.  za Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Drugim.

Umowa Użyczenia

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

8

27.03.2024

Złożono w terminie ustawowym do 31.03.2024 r.  za Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Drugim.

Umowa Użyczenia

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

9

 

 

-

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

10

 

 

-

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

11

 

 

-

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

12

 

 

-

brak

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacje o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Augustów
Rejestr​_instytucji​_kultury.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}