W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna2

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519.), gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję i kontrolować zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jednocześnie informujemy, że każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej i na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości płynnych lub przydomową oczyszczalnię ścieków (z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie prosimy składać do 30.11.2023 r. za pośrednictwem:

 • poczty na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów,
 • ePUAP na skrytkę Urzędu Gminy Augustów https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • na adres email: gmina-augustow@gmina-augustow.eu
 • osobiście w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów (pok. 29).

Każdy właściciel (współwłaściciel, użytkownik) zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wywozu osadów ściekowych na terenie Gminy Augustów. Za wykonaną usługę właściciel powinien żądać dowodu uiszczenia opłaty, który należy zachować do kontroli (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do ich opróżniania w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź wylewania poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż raz na rok, a przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do pozbywania się osadów ściekowych w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia osadnika, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Aktualnie, zezwolenie na prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów posiadają następujący podmioty:

 1. Jan Markowski, ul. Mazurska 13, 19-314 Kalinowo, tel. 503-303-065,
 2. Zakład Usług Asenizacyjnych, Henryk Stankiewicz, ul. Łazienna 56, 16-300 Augustów, 600-369-257,
 3. SZAMBONUREK Wywóz Nieczystości Płynnych, Robert Kotowski Wilcza 22d, 16-300 Augustów, tel. 607-790-089,
 4. WC Serwis, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 271 33 89,
 5. Usługi Asenizacyjne, Zenon Radzewicz, Żubryń 40, 16-411 Szypliszki, tel. 505 360 139,
 6. TOI TOI Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79,
 7. MPO Sp. zo. O., ul. 42 Pułu Piechoty 48, 15-950 Białystok, tel. 85 676 83 00,
 8. mToilet Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, tel. 800 000 800,
 9. Sklep Sporzywczo- Przemysłowy i Usługi Asenizacyjne, Grzegorz Gorlewski, Cisów 1, 16-310 Sztabin, tel. 601-415-534

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych bądź wywozu osadów ściekowych, powinny uczynić to niezwłocznie.

Informujemy, że na terenie Gminy Augustów rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola będzie polegać na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Augustów celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Materiały

ZGŁOSZENIE​_DO​_EWIDENCJI​_ZBIORNIKÓW​_BEZODPŁYWOWYCH
ZGŁOSZENIE​_DO​_EWIDENCJI​_ZBIORNIKÓW​_BEZODPŁYWOWYCH.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}