W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Strategia Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023-2030

Na przesłanym zdjęciu widać dłoń wskazującą na cyfrowy wykres wzrostu z oznaczeniem “2030” na niebieskim, futurystycznym interfejsie pełnym różnych wskaźników i danych. Interfejs jest okrągły i zawiera wiele elementów, w tym wykresy, mapy świata i dane liczbowe. Wykres wzrostu pokazuje trend wzrostowy z rosnącymi od lewej do prawej słupkami.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Augustów z dnia 27 września 2023 roku rozpoczął się proces opracowania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023-2030.
Nowa Strategia będzie wpisywać się w nowe realia oraz w perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Harmonogram opracowania projektu Strategii:

Czynność

Planowany termin

Opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, w tym przeprowadzenie badań ankietowych


grudzień 2023

Przeprowadzenie warsztatów strategicznych z interesariuszami w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych


grudzień 2023

Przygotowanie projektu Strategii z Diagnozą

grudzień 2023

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii, w tym zebranie opinii mieszkańców, od przedstawicieli sąsiednich gmin, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 


styczeń-luty  2024

 

Zebranie uwag, które wpłynęły w toku konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji


luty 2024

Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki konsultacji i przedłożenie Zarządowi Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa

 

 

marzec 2024

 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii

marzec 2024

Opracowanie ostatecznego projektu Strategii oraz przyjęcie dokumentu w drodze uchwały Rady Gminy

marzec- kwiecień 2024

 

 

Wskazany harmonogram ma charakter ramowy a wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych
zadań są orientacyjne i mogą ulec nieznacznym zmianom.

Materiały

Uchwała Rady Gminy AUgustów z dnia 27.09.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii
Uchwała​_Rady​_Gminy​_AUgustów​_z​_dnia​_27092023​_w​_sprawie​_przystąpienia​_do​_sporządzenia​_strategii.pdf 0.43MB
Protokół spotkanie konsultacyjno-informacyjne
Protokół​_spotkanie​_konsultacyjno-informacyjne.pdf 0.65MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów z dnia 16.01.2024r
Obwieszczenie​_Wójta​_Gminy​_Augustów​_z​_dnia​_16012024r.pdf 0.39MB
Strategia Gmina Augustów
StrategiaGmina​_Augustów.pdf 1.72MB
Diagnoza Gmina Augustów
DiagnozaGmina​_Augustów.pdf 5.71MB
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Augustów
Model​_struktury-Strategia​_Gmina​_Augustów.png 9.82MB
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW
FORMULARZ​_ZGŁASZANIA​_UWAG​_I​_WNIOSKÓW.docx 0.01MB
Ogłoszenie sąsiednie gminy-sig
Ogłoszenie​_sąsiednie​_gminy-sig.pdf 0.30MB
Podsumowanie konsultacji społecznych - Gmina Augustów
Podsumowanie​_konsultacji​_społecznychGmina​_Augustów.pdf 0.13MB
Strategia Gmina Augustów - aktualizacja - 22.02.2024 r
Strategia​_Gmina​_Augustów-aktualizacja-​_22022024r.pdf 1.72MB
Diagnoza Gmina Augustów - aktualizacja - 22.02.2024 r
DiagnozaGmina​_Augustów-aktualizacja-​_22022024r.pdf 5.73MB
Prognoza Gmina Augustów strategia - aktualizacja - 22.02.2024 r
prognoza​_Gmina​_Augustów​_strategia-aktualizacja-​_22022024r.pdf 1.61MB
Obwieszczenie strategia oddziaływanie na środowisko Gmina Augustów-sig
Obwieszczenie​_strategia​_oddziaływanie​_na​_środowiskoGmina​_Augustów-sig.pdf 0.30MB
pismo ZW Strategia rozwoju sig
pismo​_ZW​_Strategia​_rozwoju-sig.pdf 0.29MB
{"register":{"columns":[]}}