W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Formularze do pobrania

Wydział Komunikacji i Transportu

Materiały

Oświadczenie
Oświadczenie.doc 0.02MB
Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych
Wniosek​_o​_nadanie​_cech​_identyfikacyjnych.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Zawiadomienie​_o​_zbyciu​_pojazdu.docx 0.01MB
Podanie do Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
Podanie​_do​_Wydział​_Komunikacji​_Transportu​_i​_Dróg.docx 0.02MB
Oświadczenie dot. współwłaściciela pojazdu
Oświadczenie​_dot​_współwłaściciela​_pojazdu.doc 0.02MB
Wniosek o wydanie prawa jazdy
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy.pdf 1.36MB
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie​_o​_miejscu​_zamieszkania.docx 0.01MB
Oświadczenie o utracie
Oświadczenie​_o​_utracie.docx 0.02MB
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo.docx 0.01MB
Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestrację​_2022.doc 0.05MB
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Materiały

Wniosek o wypis lub wyrys - xlsx
wniosek​_o​_udostępnienie​_materiałów​_zasobu​_-​_EGIB.xlsx 0.04MB
Wniosek o wypis lub wyrys - PDF
wniosek​_o​_udostępnienie​_materiałów​_zasobu​_EGIB​_-​_PDF.pdf 0.27MB
Mapa zasadnicza i ewidencyjna P1 - xlsx
wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_zasobu​_-​_P1.xlsx 0.02MB
Wniosek o udostepnienie materiałów zasobu P - P1 - PDF
wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_zasobu​_-​_P1​_-​_PDF.pdf 0.40MB
Informacja o gospodarstwie - xlsx
wniosek​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_(EGiB)​_w​_postaci​_elektronicznej​_-​_P2.xlsx 0.02MB
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej P2- PDF
wniosek​_o​_udostępnienie​_zbioru​_danych​_bazy​_danych​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_(EGiB)​_w​_postaci​_elektronicznej​_P2-​_PDF.pdf 0.41MB
Dla rzeczoznawców - xlsx
wniosek​_o​_udostępnienie​_rejestru​_cen​_nieruchomości​_-​_P5.xlsx 0.03MB
Wniosek o udostepnienie rejestru cen nieruchomości P5 - PDF
wniosek​_o​_udostępnienie​_rejestru​_cen​_nieruchomości​_-​_P5​_-​_PDF.pdf 0.36MB
Mapa zasadnicza i ewidencyjna P - xlsx
Wniosek​_o​_udostępnienie​_materiałów​_powiatowego​_zasobu​_geodezyjnego​_i​_kartograficznego​_P.xlsx 0.02MB
Mapa zasadnicza i ewidencyjna P - PDF
Wniosek​_o​_udostępnienie​_materiałów​_powiatowego​_zasobu​_geodezyjnego​_i​_kartograficznego​_P​_-​_PDF.pdf 0.24MB
Wniosek o uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu - doc
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_projektu​_usytuowania​_sieci​_uzbrojenia​_terenu.doc 0.04MB
Wniosek o uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu - PDF
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_projektu​_usytuowania​_sieci​_uzbrojenia​_terenu​_-​_PDF.pdf 0.34MB
Wniosek o udostępnienie dokumentów archiwalnych P7 - xlsx
wniosek​_o​_udostępnienie​_dokumentów​_archiwalnych​_-​_P7.xlsx 0.02MB
Wniosek o udostepnienie dokumentów archiwalnych P7 - PDF
wniosek​_o​_udostępnienie​_dokumentów​_archiwalnych​_P7​_-​_PDF.pdf 0.37MB
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków - docx
Zgłoszenie​_zmian​_danych​_w​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków.docx 0.02MB
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków - PDF
Zgłoszenie​_zmian​_danych​_w​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków​_-​_PDF.pdf 0.34MB
Wniosek o ustalenie kierunków rekultywacji gruntów - docx
Wniosek​_o​_ustalenie​_kierunków​_rekultywacji​_gruntów.docx 0.01MB
Wniosek o ustalenie kierunków rekultywacji gruntów - PDF
Wniosek​_o​_ustalenie​_kierunków​_rekultywacji​_gruntów​_-​_PDF.pdf 0.12MB
Wniosek o elektroniczny dostęp do rejestru cen - docx
Wniosek​_o​_elektroniczny​_dostęp​_do​_rejestru​_cen.docx 0.01MB
Wniosek o elektroniczny dostęp do rejestru cen - PDF
Wniosek​_o​_elektroniczny​_dostęp​_do​_rejestru​_cen​_-​_PDF.pdf 0.09MB
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_wyłączenie​_gruntów​_z​_produkcji​_rolniczej.docx 1.68MB
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_wyłączenie​_gruntów​_z​_produkcji​_rolniczej.pdf 0.38MB
karta informacyjna - gleboznawcza klasyfikacja gruntów
karta​_informacyjna​_-​_gleboznawcza​_klasyfikacja​_gruntów.docx 0.01MB
wzór​_wniosku​_o​_aktualizacje​_glaboznawczej​_klasyfikacji​_gruntów
wzór​_wniosku​_o​_aktualizacje​_glaboznawczej​_klasyfikacji​_gruntów.doc 0.04MB
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Materiały

Karta wędkarska
karta​_wedkarska.doc 0.04MB
Wniosek o duplikat zaświadczenia stwierdzającego zarejestrowanie łodzi
łódź​_duplikat.docx 0.01MB
Rejestracja sprzętu pływającego
rejestracja​_sprzętu​_pływającego.docx 0.02MB
Wniosek o świadectwo legalności pozyskanego drewna RODO
wniosek​_o​_świadectwo​_legalności​_pozyskanego​_drewna​_RODO.rtf 0.07MB
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_usunięcie​_drzew.doc 0.06MB
wniosek zaświadczenie do Notariusza o lasach - 15 działek
wniosek​_zaświadczenie​_do​_Notariusza​_o​_lasach​_-​_15​_działek.docx 0.02MB
wniosek zaświadczenie do Notariusza o lasach - 10 działek
wniosek​_zaświadczenie​_do​_Notariusza​_o​_lasach​_-​_10​_działek.docx 0.02MB
wniosek zaświadczenie do Notariusza o lasach - 5 działek
wniosek​_zaświadczenie​_do​_Notariusza​_o​_lasach​_-​_5​_działek.docx 0.02MB
Wniosek o zmianę gruntów z leśnych na rolne z RODO
WNIOSEK​_ZMIANA​_GRUNTÓW​_Z​_LEŚNYCH​_NA​_ROLNE​_z​_RODO.doc 0.04MB
Wniosek o zgodę na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
WNIOSEK​_przedwczesny​_wyr​_​_b​_drzewostanu​_1[1]​_z​_rodo.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_lokalizację​_zjazdu​_z​_drogi​_powiatowej.docx 0.01MB
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Wniosek​_o​_zajęcie​_pasa​_drogowego.docx 0.02MB
Wydział Architektury i Budownictwa

Materiały

PB-1 wniosek o pozwolenie na budowę
PB-1​_wniosek​_o​_pozwolenie​_na​_budowę.RTF 0.18MB
PB-2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
PB-2​_zgłoszenie​_budowy​_lub​_wykonywania​_innych​_robót​_budowlanych.docx 0.02MB
PB-2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-2a​_zgłoszenie​_budowy​_lub​_przebudowy​_budynku​_mieszkalnego​_jednorodzinnego.docx 0.02MB
PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórke
PB-3​_wniosek​_o​_pozwolenie​_na​_rozbiórke.RTF 0.17MB
PB-4 zgłoszenie rozbiórki
PB-4​_zgłoszenie​_rozbiórki.docx 0.02MB
PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością​_na​_cele​_budowlane.doc 0.04MB
PB-7 wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
PB-7​_wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_zmianie​_pozwolenia​_na​_budowę.RTF 0.15MB
PB-8 wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
PB-8​_wniosek​_o​_wydanie​_pozwolenia​_na​_budowę​_tymczasowego​_obiektu​_budowlanego.RTF 0.16MB
PB-9 wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
PB-9​_wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_o​_pozwoleniu​_na​_budowę.docx 0.02MB
PB-11 wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
PB-11​_wniosek​_o​_przeniesienie​_praw​_i​_obowiązków​_wynikających​_ze​_zgłoszenia.docx 0.02MB
PB-18 zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
PB-18​_zgłoszenie​_zmiany​_sposobu​_użytkowania​_obiektu​_budowlanego​_lub​_jego​_części.docx 0.02MB
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Informacja o znakowaniu zabytków

Zgodnie z zaleceniami podlaskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków zachęcamy do umieszczania na zabytkach znaku informującego o tym, że obiekt ten podlega ochronie, tj. znaku Błękitnej Tarczy "ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM".

Znakiem tym wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków.

Oznaczenie zabytku znakiem Błękitnej Tarczy ma na celu zapewnienie mu rozpoznawalności i ochrony prawnej, podniesienie świadomości u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu, przeciwdziałanie ewentualnym atakom wandalizmu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.

Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury.

Poniżej znajduje się do pobrania wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym znaku Błękitnej Tarczy.

Materiały

wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym znaku Błękitnej Tarczy
Wniosek​_o​_umieszczenie​_znaku.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}