W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe Urzędu

tel. 86 271 24 18 / 86 271 32 96
fax. sekretariat 86 271 20 92
e-mail: starosta@powiatzambrowski.com
 
Wydział Komunikacji i Transportu tel. 86 271 32 53

Wnioski o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego należy składać na jeden z niżej wymienionych adresów e-mail:

tel. 86 271 24 18 w. 23
tel. 86 271 32 96 w. 23

 

Inspektor Ochrony Danych:

Iwona Hećko-Umińska, iodo@powiatzambrowski.com
 

Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Zambrowski, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, NIP: 723 162 86 30
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
 

Numer konta dla opłat z Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru:

22 877 500 090 010 010 078 070 002

 

Instrukcja przesyłania pism za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

ePUAP to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji klienta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dzięki ePUAP konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum. Platforma ePUAP daje Państwu możliwość m. in.:

 • przesyłania nowych pism w formie e-formularzy,
 • podpisywania przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
 • podpisywania przy zastosowaniu profilu zaufanego,
 • śledzenia toku postępowania sprawy,
 • pobierania wzorów dokumentów.

Nasza elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP umożliwia złożenie oraz płatność on-line jeśli są wymagane dla następujących spraw:

Adres elektronicznej skrzynki ePUAP: 

/q79i76usn7/skrytka 

/q79i76usn7/skrytkaESP

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru.

Dzięki zastosowaniu ePUAP jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu w pełni bezpieczną komunikację przy załatwianiu sprawy.

Aby wniosek mógł być rozpatrzony wymagany jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub zaufany profil na ePUAP.

Odnośnik do plików pomocy portalu ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Krótka instrukcja wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

 1. Pobranie wzoru wniosku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub Strony Promocyjnej Powiatu Zambrowskiego (wybieramy odpowiedni wydział Starostwa Powiatowego w Zambrowie)

 2. Wypełniamy formularz.

 3. Logowanie do ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).

 4. Wybieramy sprawę, którą chcemy zgłosić do urzędu

 5. Przechodzimy do formularza (przycisk „Przejdź do formularza”).

 6. Wypełniamy formularz elektroniczny i załączamy wcześniej wypełniony plik wniosku.

 7. Podpisujemy wypełniony wniosek przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.
 8. Wysyłamy pismo do urzędu.

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP w formie pliku pdf.

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP PIK służy do składania dokumentów  tylko dotyczących spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz związanych z rejestracją pojazdów takich jak:

 • rejestracja pojazdu
 • czasowa rejestracja pojazdu
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • wydanie prawa jazdy

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP PiK

Instrukcja zakładania konta na platformie ESP PiK wraz z opisem systemu

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronach ePUAP lub ESP PiK;

 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 128 przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  2. Płyta CD-RW, DVD-RW
  3. Poczta elektroniczna:  wielkość załącznika maksymalnie 5 MB

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF, ODT
  2. XLS, XLSX, ODS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF (TIFF), BMP, JPG (jpeg), PNG
  6. PDF
  7. ZIP
  8. svg
  9. xml
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 5. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku w formacie ZIP

 

{"register":{"columns":[]}}