W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Internetowe Narady Koordynacyjne

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA NARAD KOORDYNACYJNYCH DROGĄ ELEKTORNICZNĄ OD DNIA 01.03.2021 R.

Starostwo Powiatowe w Zambrowie uprzejmie informuje, iż z dniem 01.03.2021 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowypowiatzambrowski.geoportal2.pl

GESTORZY SIECI, aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności zobowiązani są do złożenia wniosku dotyczącego nadania uprawnień do opiniowania wniosków kierowanych na narady koordynacyjne zamieszczanych w module ”Internetowe Narady Koordynacyjne”.

Po złożeniu wniosku Władający sieciami, ich delegaci oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej, otrzymają login oraz hasło dostępu uprawniające do uczestnictwa w naradach.

W związku z powyższym z dniem 01.03.2021 roku składanie przez WNIOSKODAWCÓW wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie odbywać się jedynie drogą elektroniczną przez geoportal powiatowy.

Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności konieczne będzie założenie konta na geoportalu w module „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Założenie konta jest bezpłatne.

Instrukcja korzystania z serwisu dostępna jest na stronie geoportalu, po zalogowaniu.

Po złożeniu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy przekazać w sposób elektroniczny:

  1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, (tj. projekt zagospodarowania działki) (plik PDF).
  2. Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci, umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych przez Starostę Powiatu Zambrowskiego (plik DXF).
  3. Ewentualnie warunki techniczne i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej ( w tym pisma dotyczące anulowania bądź rezygnacji z uzgodnień) - (skan w PDF lub podpisany elektronicznie PDF).
  4. Pełnomocnictwo udzielone projektantowi przez inwestora – jeżeli występuje w jego imieniu.
  5. Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
  6. Potwierdzenie zapłaty DOO jeżeli opłata nie została uiszczona elektronicznie podczas składania wniosku o uzgodnienie.
  7. Skan oryginału mapy do celów projektowych (plik PDF).

Wszelkie uwagi i zapytania proszę kierować do pani Edyty Krystosiak pod nr tel. 86 271 32 96, 86 271 24 18 w. 23 lub adresem a-mail: edyta.krystosiak@powiatzambrowski.com

Kierownik PODGiK w Zambrowie
Andrzej Kowalczyk

Materiały

Informacja w sprawie przeprowadzenia narad koordynacyjnych drogą elektroniczną
Informacja​_ws​_ZUD.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}