W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat - zamieszczono 10.11.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 00435017/01 z dnia 10.11.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_BZP​_nr​_0043501701​_z​_​_dnia​_10112022​_r.pdf 0.15MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia​_Cyfrowy​_Powiat.pdf 1.03MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.08MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.07MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.07MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.07MB
Załącznik Nr 5a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I.
Załącznik​_Nr​_5a​_do​_SWZ​_–​_Opis​_przedmiotu​_zamówienia​_dla​_części​_I.pdf 0.59MB
Załącznik Nr 5b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części II.
Załącznik​_Nr​_5b​_do​_SWZ​_–​_Opis​_przedmiotu​_zamówienia​_dla​_części​_II.pdf 0.86MB
Załącznik Nr 5c do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części III.
Załącznik​_Nr​_5c​_do​_SWZ​_–​_Opis​_przedmiotu​_zamówienia​_dla​_części​_III.pdf 0.68MB
Załącznik Nr 6a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla cz. I i cz. II.
Załącznik​_Nr​_6a​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_dla​_cz​_I​_i​_cz​_II.pdf 0.83MB
Załącznik Nr 6b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla cz. III
Załącznik​_Nr​_6b​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_dla​_cz​_III.pdf 0.77MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_dostaw.doc 0.07MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 16.11.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_16112022​_r.pdf 0.77MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.11.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_z​_dnia​_16112022​_r.pdf 0.04MB
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 16.11.2022 r.
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_treści​_SWZ​_z​_dnia​_16112022​_r.pdf 0.62MB
Informacja z otwarcia ofert - 21.11.2022 r.
Inforacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_21112022​_r.pdf 0.72MB
Zawiadomienie-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.12.2022 r.
Zawiadomienie-informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_ofery.pdf 0.97MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.11.2022 14:31 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat - zamieszczono 10.11.2022 r. 7.0 09.12.2022 15:22 Robert Zajączkowski
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat - zamieszczono 10.11.2022 r. 6.0 21.11.2022 12:39 Robert Zajączkowski
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat - zamieszczono 10.11.2022 r. 5.0 21.11.2022 12:22 Robert Zajączkowski
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat - zamieszczono 10.11.2022 r. 4.0 16.11.2022 14:35 Robert Zajączkowski
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat - zamieszczono 10.11.2022 r. 3.0 16.11.2022 12:45 Robert Zajączkowski
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat - zamieszczono 10.11.2022 r. 2.0 16.11.2022 10:37 Robert Zajączkowski
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowy Powiat - zamieszczono 10.11.2022 r. 1.0 10.11.2022 14:31 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}