W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ROGALA ROBERT

10.03.2022

Materiały

Interpelacja Or.III.0003.1.2022 w sprawie umieszczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania "Przebudowa ulicy Iłżeckiej w kierunku Karczmy Miłkowskiej " i uzupełnienia go
interpelacja-1-Radny-RRogala.pdf 0.25MB
Interpelacja Or.III.0003.2.2022 w sprawie uregulowania prawa własności gruntów przy ulicy Siennieńskiej
interpelacja-2-Radny-RRogala.pdf 3.75MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.1.2022
odp​_interpelacja​_1​_Radny​_RRogala.pdf 0.27MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.2.2022
odp​_interpelacja​_2​_Radny​_RRogala.pdf 0.29MB
Wniosek Or.III.0003.7.2022 w sprawie uprzątnięcia ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku od miejscowości Nowa Dębowa Wola do ulicy Miodowej
wniosek​_7​_Radny​_R​_Rogala.pdf 0.95MB
Wniosek Or.III.0003.9.2022 w sprawie umieszczenia barier ochronnych na ulicy Siennieńskiej i ulicy Rzeczki
wniosek​_9​_Radny​_RRogala.pdf 0.20MB
Wniosek Or.III.0003.10.2022 w sprawie odtworzenia oznakowania poziomego na ulicy Iłżeckiej
wniosek​_10​_Radny​_RRogala.pdf 0.20MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.7.2022
odp​_na​_wniosek​_7​_Radny​_RRogala.pdf 0.19MB
Odpowiedź na wnioski Or.III.0003.9-10.2022
odp​_9-10​_Radny​_RRogala.pdf 0.25MB
Zapytanie Or.III.0003.46.2022 w sprawie terminu uzupełnienia ubytków w ulicy Siennieńskiej wraz z naprawą studzienki
zapytanie​_46.pdf 0.52MB
Zapytanie Or.III.0003.47.2022 w sprawie terminu odtworzenia oznakowania poziomego na ulicy Iłżeckiej
zapytanie​_47.pdf 0.28MB
Zapytanie Or.III.0003.48.2022 w sprawie terminu montażu barier ochronnych przy ulicy Rzeczki
zapytanie​_48.pdf 0.27MB
Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.48.2022
Odp​_na​_zapytanie​_OrIII0003482022.pdf 0.46MB
Zapytanie Or.III.0003.49.2022 w sprawie terminu poprawy znaków drogowych przy ulicy Siennieńskiej na azylach dla pieszych
zapytanie​_49.pdf 0.27MB
Zapytanie Or.III.0003.50.2022 w sprawie terminu naprawy studzienki na ulicy Aleja Jana Pawła II na wysokości Skweru Honorowych Dawców Krwi
zapytanie​_50.pdf 0.27MB
Zapytanie Or.III.0003.51.2022 w sprawie terminu uzupełnienia ubytków asfaltu na drodze powiatowej na wysokości firmy Trakt
zapytanie​_51.pdf 0.54MB
Odpowiedzi na zapytania Or.III.0003.46-47,49-51.2022
OrIII000346-47,49-512022.pdf 0.41MB
Odpowiedzi na zapytania Or.III.0003.46 - 47,49 - 51.2022
Odp.​_OrIII000346​_-​_47,49​_-512022.pdf 0.70MB
Wniosek Or.III.0003.57.2022 w sprawie położenia nakładki asfaltowej na ulicy Siennieńskiej
wniosek​_57.pdf 0.20MB
Informacja dotycząca przekazania wniosku Or.III.0003.57.2022.
Odp​_na​_wniosek​_OrIII0003572022.pdf 0.17MB
Wniosek Or.III.0003.58.2022 w sprawie położenia nakładki asfaltowej na ulicy Akacjowej w kierunku ulicy Zwierzynieckiej
wniosek​_58.pdf 0.20MB
Odpowiedź na wnioski Or.III.0003.57,58.2022.
Odp​_na​_OrIII000357,582022.pdf 0.15MB
Interpelacja Or.III.0003.19.2023 w sprawie budowy kanalizacji przy ulicy Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim
interpelacja​_19​_Radny​_R​_Rogala.pdf 0.65MB
Interpelacja Or.III.0003.20.2023 w sprawie budowy sieci kanalizacji w rejonie Osiedla Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim
interpelacja​_20​_Radny​_RRogala.pdf 0.29MB
Wniosek Or.III.0003.21.2023 w sprawie poprawy oznakowania przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy drodze powiatowej - ul. Siennieńska w Ostrowcu Św. oraz poprawy zapadniętego asfaltu w ww. ulicy
wniosek​_21​_Radny​_RRogala.pdf 0.19MB
Wniosek Or.III.0003.22.2023 w sprawie montażu ławek wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Osiedle Pułanki – zatoka autobusowa przy ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
wniosek​_22.pdf 0.17MB
Wniosek Or.III.0003.23.2023 w sprawie przedłużenia kursów linii "2" i linii "7" komunikacji miejskiej oraz linii "114" przewoźnika Trans Katrina
wniosek​_23.pdf 0.18MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.21.2023
odp​_na​_wniosek​_21.pdf 0.20MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.23.2023
odpowiedź​_na​_wniosek​_23.pdf 0.62MB
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.19-20.2023
odpowiedź​_na​_interpelację​_19-20.pdf 1.03MB
Odpowiedź uzupełniająca na wniosek Or.III.0003.21.2023
odpowiedź​_na​_wniosek​_21​_UM.pdf 1.39MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.22.2023
odpowiedź​_na​_wniosek​_22.pdf 0.17MB
Wniosek Or.III.0003.56.2023 w sprawie podania daty wykonania prac naprawczych na odcinku drogi powiatowej nr 1611T na wysokości skrzyżowania ulic Miodowa i Siennieńska
wniosek​_56.pdf 0.18MB
Wniosek Or.III.0003.57.2023 w sprawie naprawy nawierzchni odcinka ulicy Akacjowej oraz podania terminu wykonania tego zadania
wniosek57.pdf 0.19MB
Interpelacja Or.III.0003.58.2023 w sprawie montażu urządzeń dla Osób z Niepełnosprawnościami na placach zabaw w poszczególnych Gminach Powiatu Ostrowieckiego
interpelacja​_58.pdf 0.18MB
Interpelacja Or.III.0003.59.2023 w sprawie wykupu działek przy ulicy Akacjowej i ulicy Dunalaka w Ostrowcu Św.
interpelacja​_59.pdf 0.23MB
Wniosek Or.III.0003.60.2023 w sprawie montażu barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 0675T w miejscowości Bodzechów i Przyborów ul. Cegielniana
wniosek​_60.pdf 0.18MB
Wniosek Or.III.0003.61.2023 w sprawie wykoszenia rowów melioracyjnych na Osiedlu Gutwin i Osiedlu Pułanki w Ostrowcu Św.
wniosek​_61.pdf 0.19MB
Wniosek Or.III.0003.62.2023 w sprawie montażu dwóch zestawów ławek, koszy na odpady i stojaków na rowery wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Iłżeckiej na odcinku od Osiedla Pułanki do Osiedla Gutwin
wniosek​_62.pdf 0.19MB
Wniosek Or.III.0003.63.2023 w sprawie naprawy czterech ławek na boisku trawiastym przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św.
wniosek​_63.pdf 1.28MB
Odpowiedź na wnioski i interpelację Or.III.0003.56-57,59,61,63.2023
odpowiedzi​_56-57,59,61,63.pdf 0.92MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.58.2023
odpowiedź​_58​_R​_Rogala.pdf 1.66MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.60.2023
odp​_wniosek​_60.pdf 0.15MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.62.2023
odp​_wniosek​_62.pdf 0.21MB
Interpelacja Or.III.0003.76.2023 w sprawie wykonania parkingu dla placówki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej.
interpelacja​_76.pdf 0.05MB
Wniosek Or.III.0003.77.2023 w sprawie wykoszenia rowu melioracyjnego znajdującego się przy działce gminnej na ulicy Akacjowej.
wniosek​_77.pdf 0.05MB
Wniosek Or.III.0003.78.2023 w sprawie usunięcia drzew wierzby znajdującej się na skrzyżowaniu ulicy Akacjowej i tzn. "Księżnej Drogi"
wniosek​_78.pdf 0.05MB
Wniosek Or.III.0003.79.2023 w sprawie wycięcia odrostów akacji znajdujących się przy ul. Leśnej od wjazdu z ul. Siennieńskiej.
wniosek​_79.pdf 0.05MB
Wniosek Or.III.0003.80.2023 w sprawie wykonania chodnika o długości 8m przy ulicy Reja w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_80.pdf 2.43MB
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Or.III.0003.76-79.2023
odpowiedzi​_76-79​_RRogala.pdf 0.48MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.80.2023
odpowiedź​_na​_wniosek​_80​_RRogala.pdf 0.58MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.60.2023 - uzupełnienie
odpowiedź​_60​_-​_uzupełnienie.pdf 0.20MB
Wniosek Or.III.0003.116.2023 w sprawie zaplanowania w budżecie na 2024 rok inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszego przy ulicy Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_116.pdf 0.18MB
Wniosek Or.III.0003.117.2023 w sprawie ustawienia "witacza" na granicy miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ulicy Siennieńskiej
wniosek​_117.pdf 0.18MB
Wniosek Or.III.0003.118.2023 w sprawie wycięcia drzew w pasie drogowym przy ulicy Milewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_118.pdf 2.92MB
Wniosek Or.III.0003.119.2023 w sprawie wykonania drenażu pobocza ulicy Akacjowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_119.pdf 0.53MB
Zapytanie Or.III.0003.120.2023 w sprawie budowy "szeregowców" przy ulicy Akacjowej i Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_120.pdf 0.41MB
Odpowiedzi na zapytanie i wnioski Or.III.0003.116-120.2023
odpowiedzi​_116-120.pdf 1.70MB
Interpelacja Or.III.0003.23.2024 w sprawie wykonania kapitalnego remontu schodów przy kładce nad rzeką Kamienna - ulica Chmielna/Wałowa
interpelacja​_23.pdf 0.70MB
Interpelacja Or.III.0003.24.2024 w sprawie położenia nakładek asfaltowych na odcinkach dróg - ulica Leśna w kierunku ulicy Fiołkowej, ulica Kawowa oraz ulica Rozmarynu
interpelacja​_24.pdf 0.17MB
Interpelacja Or.III.0003.25.2024 w sprawie wykonania chodnika przy ulicy Leśnej i ulicy Akacjowej
interpelacja​_25.pdf 0.20MB
Odpowiedzi na interpelacje Or.III.0003.23-25.2024
odpowiedź​_23-25​_UM​_R​_Rogala.pdf 0.84MB
Interpelacja Or.III.0003.26.2024 w sprawie budowy zjazdów i schodów przy wieżowcach na ulicy Radwana przy nowo budowanej drodze
interpelacja​_26.pdf 0.19MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.26.2024
odp​_26​_RRogala.pdf 0.83MB
Interpelacja Or.III.0003.47.2024 w sprawie budowy zjazdów i schodów przy wieżowcach na ulicy Radwana przy nowo budowanej drodze wojewódzkiej nr 754
interpelacja​_47.pdf 0.47MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.47.2024
odpowiedź​_47​_RRogala.pdf 0.43MB
Interpelacja Or.III.0003.54.2024 sprawie budowy zjazdów i schodów przy wieżowcach na ulicy Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim przy nowo budowanej drodze
interpelacja​_54​_2024.pdf 4.35MB
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.54.2024
odpowiedź​_na​_interpelację​_54.pdf 0.41MB
Wniosek Or.III.0003.60.2024 w sprawie zmiany oznakowania pionowego przy ostatniej zatoczce MZK na ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
wniosek​_60​_2024.pdf 0.54MB
Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.60.2024
odpowiedź​_60​_RRogala.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2022 12:24 Magdalena Bajak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Bajak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
ROGALA ROBERT 38.0 17.05.2024 07:31 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 37.0 02.05.2024 15:35 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 36.0 23.04.2024 08:56 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 35.0 18.04.2024 12:57 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 34.0 26.03.2024 09:42 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 33.0 12.03.2024 13:38 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 32.0 11.03.2024 08:03 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 31.0 29.02.2024 08:23 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 30.0 15.02.2024 14:01 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 29.0 29.11.2023 09:29 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 28.0 16.11.2023 11:55 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 27.0 15.11.2023 07:30 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 26.0 03.10.2023 10:06 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 25.0 23.08.2023 11:46 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 24.0 08.08.2023 11:11 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 23.0 01.08.2023 14:01 Magdalena Moroń
ROGALA ROBERT 22.0 01.08.2023 13:59 Magdalena Moroń
ROGALA ROBERT 21.0 21.07.2023 09:50 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 20.0 27.06.2023 14:56 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 19.0 26.04.2023 12:57 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 18.0 20.04.2023 07:59 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 17.0 13.04.2023 09:30 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 16.0 05.04.2023 15:24 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 15.0 27.03.2023 10:36 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 14.0 23.03.2023 14:58 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 13.0 26.07.2022 14:11 Ewelina Wisniewska
ROGALA ROBERT 12.0 15.07.2022 13:12 Monika Filipczak
ROGALA ROBERT 11.0 15.07.2022 12:59 Monika Filipczak
ROGALA ROBERT 10.0 15.07.2022 12:12 Monika Filipczak
ROGALA ROBERT 9.0 11.07.2022 12:25 Monika Filipczak
ROGALA ROBERT 8.0 29.06.2022 09:08 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 7.0 21.06.2022 11:53 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 6.0 10.03.2022 09:12 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 5.0 03.03.2022 11:01 Magdalena Bajak
ROGALA ROBERT 4.0 01.03.2022 08:55 Jerzy Tofel
ROGALA ROBERT 3.0 28.02.2022 15:25 Beata Bronikowska
ROGALA ROBERT 2.0 17.02.2022 15:10 Beata Bronikowska
ROGALA ROBERT 1.0 25.01.2022 12:24 Magdalena Bajak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}