W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego - zamieszczono 22.02.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówienia nr BZP​_0006455201 z dnia 2022-02-22
Ogłoszenie​_nr​_BZP​_2022BZP​_0006455201​_z​_dnia​_2022-02-22.pdf 0.13MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia​_Osnowa.pdf 0.87MB
Wyjaśnienia treści SWZ
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ.pdf 0.55MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.03MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_Umowy.pdf 0.11MB
Zał. nr 1 do Umowy -Warunki Techniczne
Zał​_nr​_1​_do​_Umowy​_-​_​_Warunki​_Techniczne.pdf 0.15MB
Zał. nr 2 do Umowy - Projekt modernizacji
Zał​_nr​_2​_do​_Umowy​_-​_Projekt​_modernizacji.pdf 33.44MB
Zał. nr 3 do Umowa - Przedmiot powierzenia oraz zakres i cel przetwarzania danych
Zał​_nr​_3​_do​_Umowa​_-​_Przedmiot​_powierzenia​_oraz​_zakres​_i​_cel​_przetwarzania​_danych.pdf 0.03MB
Zał. nr 4 do Umowy -Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem Starostwa Powiatowego
Zał​_nr​_4​_do​_Umowy​_-​_Oświadczenie​_osoby​_nie​_będącej​_przecownikiem​_Starostwa​_Powiatowego.pdf 0.05MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz usług
Załącznik​_Nr​_6​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_usług.doc 0.04MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 02.03.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_02032022​_r.pdf 0.55MB
Informacja z otwarcia ofert - 03.03.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_03032022​_r.pdf 0.33MB
Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.03.2022 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_Osnowa.pdf 0.63MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2022 13:38 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego - zamieszczono 22.02.2022 r. 7.0 14.03.2022 11:42 Robert Zajączkowski
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego - zamieszczono 22.02.2022 r. 6.0 03.03.2022 11:57 Robert Zajączkowski
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego - zamieszczono 22.02.2022 r. 5.0 03.03.2022 11:55 Robert Zajączkowski
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego - zamieszczono 22.02.2022 r. 4.0 02.03.2022 09:03 Robert Zajączkowski
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego - zamieszczono 22.02.2022 r. 3.0 24.02.2022 09:41 Robert Zajączkowski
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego - zamieszczono 22.02.2022 r. 2.0 22.02.2022 14:26 Robert Zajączkowski
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze powiatu ostrowieckiego - zamieszczono 22.02.2022 r.2 1.0 22.02.2022 13:38 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}