W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702_2.0005 Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz 260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim - zamieszczono 04.03.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówienia nr BZP-0007635901 z dnia 04.03.2022 r.
Ołoszenie​_o​_zamówienia​_nr​_2022BZP​_0007635901​_z​_dnia​_2022-03-04.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.88MB
Załącznik Nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.03MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ -Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.54MB
Załącznik nr 1 do Umowy - Warunki techniczne
Załącznik nr​_1​_do​_Umowy​_-​_Warunki​_techniczne.pdf 0.58MB
Załącznik nr 2 do Umowy - Przedmiot powierzenia oraz zakres i cel przetwarzania danych
Załącznik​_nr​_2​_do​_Umowy​_-​_Przedmiot​_powierzenia​_oraz​_zakres​_i​_cel​_przetwarzania​_danych.pdf 0.25MB
Załącznik nr 3 do Umowy - Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Załącznik​_nr​_3​_do​_Umowy​_-​_Projekt​_modernizacji​_ewidencji​_gruntów​_i​_budynków.pdf 0.15MB
Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem Starostwa
Załącznik​_nr​_4​_do​_Umowy​_-​_Oświadczenie​_osoby​_nie​_bedącej​_pracownikiem​_Starostwa.pdf 0.43MB
Załącznik nr 5 do Umowy - Mapa przeglądowa
Zalącznik​_nr​_5​_do​_Umowy​_-​_Mapa​_przeglądowa.pdf 0.11MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz usług
Załącznik​_Nr​_6​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_usług.doc 0.04MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.55MB
Informacja z otwarcia ofert - 16.03.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.34MB
Zawiadomienie-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.03.2022 r.
Zawiadomienie-nformacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.74MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.03.2022 14:50 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702_2.0005 Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz 260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim - zamieszczono 04.03.2022 r. 5.0 30.03.2022 11:40 Robert Zajączkowski
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702_2.0005 Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz 260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim - zamieszczono 04.03.2022 r. 4.0 16.03.2022 14:06 Robert Zajączkowski
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702_2.0005 Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz 260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim - zamieszczono 04.03.2022 r. 3.0 15.03.2022 11:26 Robert Zajączkowski
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702_2.0005 Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz 260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim - zamieszczono 04.03.2022 r. 2.0 04.03.2022 14:53 Robert Zajączkowski
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260702_2.0005 Maksymilianów oraz dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych 260702_2 Bałtów oraz 260703_2 Bodzechów w powiecie ostrowieckim - zamieszczono 04.03.2022 r. 1.0 04.03.2022 14:50 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}