W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesje Rady Powiatu w 2020 r.

XII sesja Rady Powiatu z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XII/l/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XII​_1​_2020.pdf 6.41MB
UCHWALA NR XII/2/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.
Uchwała​_XII​_2​_2020.pdf 3.61MB
UCHWALA NR XII/3/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokościstawek opiat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Uchwała​_XII​_3​_2020.pdf 1.30MB
UCHWALA Nr XII/4/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości diet dla radnych
Uchwała​_XII​_4​_2020.pdf 0.80MB

Protokół z sesji

Materiały

Protokół nr XIII/2020 z sesji 23 stycznia 2020 r.
Protokół​_nr​_XII​_2020.pdf 2.43MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienny wykaz głosowań z dnia 23 stycznia 2020 r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XII​_sesja​_23012020.pdf 0.10MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji
Na sesji nie przyjmowano sprawozdań i informacji 

Film z nagraniem obrad sesji

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 08:56 rlachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XII sesja Rady Powiatu z dnia 23 stycznia 2020 r. 2.0 17.02.2021 09:19 administrator gov.pl
XII sesja Rady Powiatu z dnia 23 stycznia 2020 r. 1.0 30.09.2020 08:56 rlachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XIII sesja Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwala Nr XIII/5/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XIII​_5​_2020.pdf 7.03MB
UCHWALA NR XIII/6/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.
Uchwała​_XIII​_6​_2020.pdf 10.18MB
UCHWALA NR XIII/7/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41b dla Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka" na potrzeby prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej
Uchwała​_XIII​_7​_2020.pdf 0.62MB
Uchwała Nr XIII/8/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych na 2020 rok
Uchwała​_XIII​_8​_2020.pdf 1.72MB
UCHWALA NR XIII/9/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Uchwała​_XIII​_9​_2020.pdf 0.75MB
UCHWAŁA NR XIII/1O/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Uchwała​_XIII​_10​_2020.pdf 0.84MB
UCHWAŁA NR XIII/11/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Uchwała​_XIII​_11​_2020.pdf 0.54MB

Protokół z sesji

Materiały

Protokół nr XIIII/2020 z sesji 22 kwietnia 2020 r.
Protokół​_nr​_XIII​_2020.pdf 4.80MB

Imienne wykaz głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowań z 22 kwietnia 2020 r.
Imienne​_wykazy​_głosowania​_XIII​_sesja​_22042020.pdf 0.16MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

SPRAWOZDANIE STAROSTY KONECKIEGO z dnia 14 stycznia 2020 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku
Sprawozdanie​_Starosty​_z​_pracy​_Komisji​_Bezpieczeństwa.pdf 0.66MB

Film z nagraniem obrad sesji

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 08:56 rlachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XIII sesja Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. 1.0 30.09.2020 08:56 rlachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XIV sesja Rady Powiatu z dnia 29 maja 2020 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

UCHWAŁA NR XIV/13/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.
Uchwała​_XIV​_13​_2020.pdf 5.94MB
UCHWALA NR XIV/14/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
Uchwała​_Nr​_XIV​_14​_2020.pdf 0.98MB
UCHWALA NR XIV/15/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 29 maja 2020 f. o zmianie uchwaływ sprawie wyodrębnieniaPowiatowego ŚrodowiskowegoDomu Samopomocy w Stąporkowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Koneckiego pod nazwą Powiatowy ŚrodowiskowyDom Samopomocy w Stąporkowie oraz nadania Statutu dla w/w jednostki
Uchwała​_XIV​_15​_2020.pdf 0.85MB
UCHWALA NR XIV/16/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
Uchwała​_XIV​_16​_2020.pdf 3.92MB
Uchwała Nr XIV/17/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka"
Uchwała​_XIV​_17​_2020.pdf 15.67MB
UCHWALA NR XIV/18/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego
Uchwała​_XIV​_18​_2020.pdf 1.43MB
UCHWAŁA NR XIV/19/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych
Uchwała​_XIV​_19​_2020.pdf 0.87MB
UCHWALA NR XIV/20/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu w Końskich wyrażonego w uchwale Nr XXI/76/2012
Uchwała​_XIV​_20​_2020.pdf 0.66MB

Protokół z sesji

Materiały

Protokół nr XIV/2020 z sesji 29 maja 2020 r.
Protokół​_XIV​_2020.pdf 8.99MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowań z 29 maja 2020 r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XIV​_sesja​_29052020.pdf 0.19MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w 2019 roku
Sprawozdanie​_z​_działalności​_PUP.pdf 12.55MB
Sprawozdanie z działalności POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOŃSKICH za 2019 rok
Sprawozdanie​_z​_działalności​_PCPR​_2019.pdf 23.83MB
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"
Sprawozdanie​_z​_rocznego​_programu​_współpracy​_na​_2019r.pdf 2.86MB
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019
Sprawozdanie​_z​_wynagrodzeń​_nauczycieli.pdf 0.39MB
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Koneckiego w roku 2019 z oceną stanu Sanitarno-Epizootycznego Powiatu Koneckiego
Sprawozdanie​_weterynaria.pdf 2.98MB
Ocena stan sanitarnego Powiatu Koneckiego za 2019 r.
Stan​_sanitarny​_powiatu​_2019.pdf 19.19MB
Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia z kwietnia 2020 r.
Ocena​_realizacji​_zadań​_w​_zakresie​_ochrony​_zdrowia.pdf 10.59MB
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu koneckiego za 2019 rok
Ocena​_stanu​_bezpieczeństwa​_pożarowego.pdf 6.80MB
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Powiatu Koneckiego za 2019 rok
Ocena​_stanu​_pezpieczeństwa.pdf 4.92MB
Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Koneckiego za 2019 rok
Ocena​_zasobów​_pomocy​_społecznej.pdf 14.42MB

Film z nagraniem obrad sesji

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 08:57 rlachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XIV sesja Rady Powiatu z dnia 29 maja 2020 r. 1.0 30.09.2020 08:57 rlachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XV sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

UCHWALA NR XV/21/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Końskich wotum zaufania
Uchwała​_XV​_21​_2020.pdf 0.49MB
UCHWALA NR XV/22/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok
Uchwała​_XV​_22​_2020.pdf 0.39MB
UCHWAŁA NR XV/23/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok
Uchwała​_XV​_23​_2020.pdf 0.32MB
Uchwała Nr XV/24/2020 RADY POWIATU w KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2019 r.
Uchwała​_XV​_24​_2020.pdf 5.29MB
Uchwala Nr XV/25/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XV​_25​_2020.pdf 6.58MB
UCHWALA NR XV/26/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.
Uchwała​_XV​_26​_2020.pdf 5.65MB
UCHWALA NR XV/27/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnychna terenie powiatu koneckiego w 2020 roku
Uchwała​_XV​_27​_2020.pdf 1.28MB
UCHWALA Nr XV/28/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Końskich oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich
Uchwała​_XV​_28​_2020.pdf 3.39MB
Uchwala Nr XV/29/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespól Szkól Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich do projektu pn. "Dobry zawód podstawą sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
Uchwała​_XV​_29​_2020.pdf 0.57MB

Protokół z sesji
 

Materiały

Protokół Nr XV/2020 XV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2020r.
Protokół​_XV​_2020.pdf 10.04MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowań z sesji 30 czerwca 2020 r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XV​_sesja​_30062020.pdf 0.24MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Plan robót drogowo-mostowych na 2020 r.
Plan​_robót​_drogowo​_mostowych.pdf 2.95MB
Sprawozdanie zbiorcze za 2019 r. realizatorów "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2014-2020"
Sprawozdanie​_zbiorcze​_strategia​_rozwiązywania​_problemów​_społecznych.pdf 1.71MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 09:01 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XV sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2020 r. 2.0 13.10.2020 11:08 jpiszcz
XV sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2020 r. 1.0 30.09.2020 09:01 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XVI sesja Rady Powiatu z dnia 30 lipca 2020 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XVI/30/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich do Programu Erasmus + Akcja KAł - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach projektu "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"
Uchwała​_XVI​_30​_2020.pdf 0.57MB
Uchwala Nr XVI/31/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XVI​_31​_2020.pdf 6.75MB
UCHWALA NR XVI/32/2020 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.
Uchwała​_XVI​_32​_2020.pdf 4.92MB

Protokół z sesji

Materiały

Protokół Nr XVI/2020 XVI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2020r.
Protokół​_XVI​_2020.pdf 3.05MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowań z sesji 30 lipca 2020 roku
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XVI​_sesja​_30072020.pdf 0.07MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Na sesji nie przyjmowano sprawozdań i informacji

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 09:01 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XVI sesja Rady Powiatu z dnia 30 lipca 2020 r. 4.0 15.10.2020 09:19 jpiszcz
XVI sesja Rady Powiatu z dnia 30 lipca 2020 r. 3.0 07.10.2020 11:20 rlachowski
XVI sesja Rady Powiatu z dnia 30 lipca 2020 r. 2.0 07.10.2020 11:18 rlachowski
XVI sesja Rady Powiatu z dnia 30 lipca 2020 r. 1.0 30.09.2020 09:01 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XVII sesja Rady Powiatu z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XVII/33/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XVII​_33​_2020.pdf 8.22MB
Uchwała Nr XVIII/34/2020 Rady Powiatu W Końskich z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.
Uchwała​_XVII​_34​_2020.pdf 0.65MB

Protokół z sesji

Materiały

Protokół Nr XVII/2020 XVII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 sierpnia 2020r.
Protokół​_XVII​_2020.pdf 4.81MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy glosowań na sesji 11 sierpnia 2020 roku
Imienne​_wykazy​_głosowania​_XVII​_sesja​_11082020.pdf 0.06MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Na sesji nie przyjmowano sprawozdań i informacji 

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 09:01 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XVII sesja Rady Powiatu z dnia 11 sierpnia 2020 r. 2.0 15.10.2020 09:43 jpiszcz
XVII sesja Rady Powiatu z dnia 11 sierpnia 2020 r. 1.0 30.09.2020 09:01 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XVIII sesja Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XVIII/35/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XVIII​_35​_2020.pdf 11.15MB
Uchwała Nr XVIII/36/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian z budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 rok
Uchwała​_XVIII​_36​_2020.pdf 0.87MB

Protokół z sesji

Materiały

Protokół Nr XVIII/2020 XVIII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2020r.
Protokół​_XVIII​_2020.pdf 1.58MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowań na sesji 28 sierpnia 2020 roku
Imienne​_wykazy​_głosowania​_XVIII​_sesja​_28082020.pdf 0.68MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Na sesji nie przyjmowano sprawozdań i informacji 

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 09:01 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XVIII sesja Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. 3.0 15.10.2020 10:15 jpiszcz
XVIII sesja Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. 2.0 30.09.2020 14:59 rlachowski
XVIII sesja Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2020 r. 1.0 30.09.2020 09:01 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XIX sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2020r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XIX/37/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020 - 2026
Uchwała​_XIX​_37​_2020.pdf 8.04MB
Uchwała Nr XIX/38/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020r.
Uchwała​_XIX​_38​_2020.pdf 9.10MB
Uchwała Nr XIX/39/2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Spółdzielczej i ul. Wjazdowej w Końskich
Uchwała​_XIX​_39​_2020.pdf 0.50MB
Uchwała Nr XIX/40/2020 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulicy Leśnej w Końskich
Uchwała​_XIX​_40​_2020.pdf 0.47MB
Uchwała Nr XIX/41/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za rok 2019
Uchwała​_XIX​_41​_2020.pdf 9.37MB
Uchwała Nr XIX/42/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za rok 2019 rok
Uchwała​_XIX​_42​_2020.pdf 2.45MB
Uchwała Nr XIX/43/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/3/2001 Rady Powiatu w Końskich z dnia 7 lutego 2001r. w sprawie przystąpienia Powiatu Koneckiego do stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka"
Uchwała​_XIX​_43​_2020.pdf 0.56MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XIX/2020 XIX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 2020r.
Protokół​_XIX​_2020.pdf 9.08MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 29 września 2020r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XIX​_sesja​_29092020.pdf 0.18MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Koneckim za 6 miesięcy 2020 roku
Informacja​_o​_poziomie​_i​_strukturze​_bezrobocia​_w​_Powiecie​_Koneckim​_za​_6m-cy​_2020.pdf 2.43MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 14:54 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XIX sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2020r. 3.0 01.12.2020 11:30 jpiszcz
XIX sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2020r. 2.0 07.10.2020 12:54 jpiszcz
XIX sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2020r. 1.0 30.09.2020 14:54 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XX sesja Rady Powiatu z dnia 30 października 2020r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XX/44/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XX​_44​_2020.pdf 8.07MB
Uchwała Nr XX/45/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020r.
Uchwała​_XX​_45​_2020.pdf 8.42MB
Uchwała Nr XX/46/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2020r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Uchwała​_XX​_46​_2020.pdf 1.44MB
Uchwała Nr XX/47/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich
Uchwała​_XX​_47​_2020.pdf 2.19MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XX/2020 XX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2020r.
Protokół​_XX​_2020.pdf 4.58MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 października 2020r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XX​_sesja​_30102020.pdf 0.18MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Koneckiego w roku szkolnym 2019/2020
Informacja​_o​_stanie​_realizacji​_zadań​_oświatowych​_2019​_2020.pdf 10.87MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2020 11:15 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XX sesja Rady Powiatu z dnia 30 października 2020r. 4.0 12.01.2021 10:41 jpiszcz
XX sesja Rady Powiatu z dnia 30 października 2020r. 3.0 17.11.2020 12:30 jpiszcz
XX sesja Rady Powiatu z dnia 30 października 2020r. 2.0 09.11.2020 11:15 jpiszcz
XX sesja Rady Powiatu z dnia 30 października 2020r. 1.0 03.11.2020 11:15 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXI sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2020r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXI/48/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Uchwała​_XXI​_48​_2020.pdf 3.95MB
Uchwała Nr XXI/49/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XXI​_49​_2020.pdf 7.88MB
Uchwała Nr XXI/50/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020r.
Uchwała​_XXI​_50​_2020.pdf 3.13MB
Uchwała Nr XXI/51/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie sporządzenia odpowiedzi na skargę i przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
Uchwała​_XXI​_51​_2020.pdf 0.58MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXI/2020 XXI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2020r.
Protokół​_XXI​_2020.pdf 2.87MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 listopada 2020r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXI​_sesja​_30112020.pdf 0.13MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Na sesji nie przyjmowano sprawozdań i informacji.

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.12.2020 11:24 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXI sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2020r. 3.0 12.01.2021 10:43 jpiszcz
XXI sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2020r. 2.0 07.12.2020 10:30 jpiszcz
XXI sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2020r. 1.0 01.12.2020 11:24 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXII sesja Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2020r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXII/52/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XXII​_52​_2020.pdf 8.06MB
Uchwała Nr XXII/53/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020r.
Uchwała​_XXII​_53​_2020.pdf 7.97MB
Uchwała Nr XXII/54/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Uchwała​_XXII​_54​_2020.pdf 1.09MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXII/2020 XXII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 grudnia 2020r.
Protokół​_XXII​_2020.pdf 2.18MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 18 grudnia 2020r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXII​_sesja​_18122020.pdf 0.08MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Na sesji nie przyjmowano sprawozdań i informacji.

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.12.2020 12:40 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXII sesja Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2020r. 2.0 12.01.2021 10:44 jpiszcz
XXII sesja Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2020r. 1.0 28.12.2020 12:40 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXIII sesja Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXIII/55/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026
Uchwała​_XXIII​_55​_2020.pdf 7.89MB
Uchwała Nr XXIII/56/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Uchwała​_XXIII​_56​_2020.pdf 1.17MB
Uchwała Nr XXIII/57/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021 - 2026
Uchwała​_XXIII​_57​_2020.pdf 9.40MB
Uchwała Nr XXIII/58/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu koneckiego na 2021 rok
Uchwała​_XXIII​_58​_2020.pdf 26.44MB
Uchwała Nr XXIII/59/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B
Uchwała​_XXIII​_59​_2020.pdf 2.02MB
Uchwała Nr XXIII/60/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025r." za lata 2018-2019
Uchwała​_XXIII​_60​_2020.pdf 2.46MB
Uchwała Nr XXIII/61/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2021r.
Uchwała​_XXIII​_61​_2020.pdf 0.94MB
Uchwała Nr XXIII/62/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2020 rok
Uchwała​_XXIII​_62​_2020.pdf 0.52MB
Uchwała Nr XXIII/63/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2021 rok
Uchwała​_XXIII​_63​_2020.pdf 0.67MB
Uchwała Nr XXIII/64/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Końskich na 2021 rok
Uchwała​_XXIII​_64​_2020.pdf 1.21MB
Uchwała Nr XXIII/65/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Końskich na 2021 rok
Uchwała​_XXIII​_65​_2020.pdf 2.71MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXIII/2020 XXIII Sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r.
Protokół​_nr​_XXIII​_2020.pdf 7.35MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 grudnia 2020r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXIII​_sesja​_30122020.pdf 0.32MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Na sesji nie przyjmowano sprawozdań i informacji.

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.01.2021 10:58 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXIII sesja Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. 2.0 06.04.2021 13:29 jpiszcz
XXIII sesja Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020r. 1.0 12.01.2021 10:58 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}