W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Samorząd powiatu rozpoczyna kolejną inwestycję drogową

25.10.2022

2 mln zł otrzymał samorząd Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1602B. Fundusze pochodzą z trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich.

2 mln zł dla Powiatu Hajnowskiego z Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich

flaga i godło Polski: flaga: biało - czerwone pasy, godło: na czerwonym tle biały orzeł w koronie

Remont drogi powiatowej nr 1602B biegnącej przez dotyczy trzech odcinków. W ramach zaplanowanego remontu poprawione zostaną warunki techniczne nawierzchni oraz funkcjonalność komunikacyjna poprzez wykonanie czterocentymetrowej nakładki bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy.

Objęta zakresem remontu droga stanowi ważny ciąg komunikacyjny, bo łączy 8 miejscowości w powiecie hajnowskim (Morze -Zbucz- Czyże- Klejniki- Gorodczyno- Janowo- Gradoczno- Doratynka w kierunku drogi wojewódzkiej), stanowi połączenie 4 gmin oraz połączenie z dwoma powiatami (hajnowskim i bielskim),a także z dwoma drogami wojewódzkimi (DW689 i DW684). Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, została zbudowana w latach 70-tych i wymaga natychmiastowego remontu.

Remont drogi zostanie przeprowadzony na odcinkach:

  •  od wjazdu do miejscowości Czyże od strony wsi Zbucz (od znacznika w rejonie tablicy D-42) do skrzyżowania z drogą powiatową 1616B (Krzywa-Rakowicze-Osówka-Szostakowo- Nowoberezowo). Powierzchnia odcinka : 4 221,00 m2,
  • od wyjazdu z miejscowości Czyże (od tablicy D-43) w kierunku miejscowości Klejniki do pierwszego zjazdu na drogę gruntową w kierunku m. Leniewo. Powierzchnia odcinka : 9 579,00 m2,
  •  od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 684 w miejscowości Klejniki w kierunku miejscowości Gorodczyno. Powierzchnia odcinka 20 717,50 m2.

Tym samym wyremontowanych zostanie 34 517,50 m2 drogi. Realizacja inwestycji potrwa do 30 listopada br., w terenie zostały wyznaczone kierunki objazdów. Całkowity koszt zadania to 2 040 700,69 zł.

Bogaty kalendarz inwestycyjny powiatu

Remont odcinków drogi powiatowej nr 1602B to kolejne przedsięwzięcie w bogatym kalendarzu inwestycyjnym Powiatu Hajnowskiego. Latem zakończono remont pięciu odcinków dróg powiatowych – chodzi o drogi nr 1636B, 1655B, 1602B, 1616B i 1640B. Metodą nakładki asfaltowej wyremontowano łącznie 31 tys. m2. Działania samorządu powiatu wsparł Zarząd Województwa Podlaskiego, przeznaczając na remont dróg w naszym regionie 1 450 000, 00 zł.

Kolejne 18 km zostało wyremontowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Koszt – 5,2 mln zł. Kolejne 5 mln zł (ale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) to całkowita wartość przebudowy odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce – prace zmierzają ku końcowi, powinny zakończyć się z końcem października br. Na finiszu pozostaje również remont ul. Lipowej w Siemianówce. Inwestor – samorząd Powiatu Hajnowskiego pozyskał na realizację zadania 339 664,00 zł (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Całkowita wartość inwestycji to 864 075,81.

Wyzwaniem na kolejne lata pozostaje przebudowa ulicy Górnej. Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia, prace oddzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap będzie realizowany przy współudziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd powiatu otrzymał 2 456 434,53 zł, zaś całkowita wartość przebudowy w ramach I etapu, na którą składają się koszty prac budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej, zamknie się w kwocie 5 218 668,34 zł. Z kolei realizacja II etapu będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 9 974 000,00 zł, zaś całkowita wartość II etapu rozbudowy to koszt 11 727 843,03 zł.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Górnej w ramach  I etapu będzie realizowana do października 2023 roku, a następnie, w ramach etapu drugiego, do 31.10.2024.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Kolejne 18 km dróg wyremontowane!
Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej staje się faktem!
Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze został zakończony!
1,7 mln zł na inwestycje drogowe w Powiecie Hajnowskim
{"register":{"columns":[]}}