W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze został zakończony!

14.07.2022

Z końcem czerwca zakończono prace związane z remontem na ul. Topolowej w Czeremsze!

Kolaż zdjęć: droga w Czeremsze przed remontem i po remoncie

logotypy Funduszu: flaga i godło Polski

Przedmiotem inwestycji były roboty budowalne polegające na wykonaniu remontu odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze. W ramach zadania wykonano:

  • remont istniejącej nawierzchni jezdni o zmiennej szerokości metodą nakładki asfaltowej o grubości 4 cm (w miejscu istniejącej nawierzchni),
  • remont chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego (w miejscu istniejących elementów),
  • oczyszczenie istniejących przepustów ,
  • remont rur odprowadzających wodę pod chodnikami,
  • odtworzenia pobocza o szerokości 1,25 m (w miejscu istniejącego pobocza),
  • wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego.

W efekcie dziury, nierówności oraz kocie łby na chodniku to przeszłość! Remont ulicy to jedna z najważniejszych inwestycji samorządu powiatu w Czeremsze w tej kadencji ze względu na długość wyremontowanej drogi. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,9 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 978 363, 52 zł. Pozostała wartość to wkład własny budżetu powiatu, przy czym Gmina Czeremcha zadeklarowała 700 tys. zł.

W 2022 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Hajnowski otrzymał również środki na realizację remontu ul. Lipowej w Siemianówce oraz rozbudowy ul. Górnej i Wrzosowej w Hajnówce – etap I.  Aktualnie realizowane są czynności związane z procedurami przetargowymi dla obu inwestycji.

Remont drogi w Czeremsze nie jest jedynym projektem, na który Powiat Hajnowski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w 2021 r. zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – Trześcianka (Całkowita wartość – 548 046,27 zł, dofinansowanie: 274 023,14 zł, wkład własny samorządu Powiatu Hajnowskiego: 274 023,14). Z kolei w 2022 r. trwają prace związane z przebudową odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce (całkowita wartość inwestycji to ponad 5 mln zł).

Całkowita wartość wszystkich zadań, realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. to ponad 11,8 mln zł, z czego suma dofinansowania ze środków zewnętrznych przekracza 6,6 mln zł!

Polski Ład na powiatowych drogach

Z kolei 14,9 mln zł to wartość dofinansowania II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W ramach wsparcia powiat wyremontuje odcinki dróg powiatowych w gminach Czeremcha, Kleszczele, Narew, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Hajnówka (dof. 4 987 000,00 zł) a także przebuduje ul. Górną w ramach II etapu (wartość dofinansowania 9 974 000,00 zł). Oba zadania są wieloletnie , przewidywany termin zakończenia to 2024 rok.

Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej to ważny bodziec rozwoju regionu. Dzięki intensywnemu pozyskiwaniu funduszy mamy szansę zniwelować dotychczasowe braki w zakresie infrastruktury drogowej. Potrzeb jest wiele, w miarę środków budżetowych staramy się reagować i inwestować tam, gdzie jest to konieczne. Realizujemy nie tylko wielkie inwestycje - działania w ramach bieżącego utrzymania dróg, gdzie niwelowane są ubytki na drogach powiatowych, mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. W 2021 r. suma wydatków a na drogi publiczne powiatowe zamknęła się w kwocie ponad 6,3 mln zł, co stanowi 10,1% ogółu wydatków. Kwota będzie jeszcze większa, gdybyśmy ujęli inwestycje na drogach gminnych, realizowanych w ramach projektów scaleniowych. Choć znajdujemy się w trudnej, po-pandemicznej rzeczywistości, a inflacja przyspiesza, co powoduje wzrost cen – dużo większy, niż przygotowane szacunki, to staramy się dopełnić wszelkich starań, by zrealizować plan modernizacji powiatowych dróg. Kluczem do sukcesu pozostaje współpraca – dziękuję Panu Wojewodzie, Zarządowi Województwa Podlaskiego, Radnemu Wojewódzkiemu Panu Mikołajowi Janowskiemu oraz wójtom i burmistrzom za wspieranie naszych działań – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}