W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejne 18 km dróg wyremontowane!

04.10.2022

W inwestycyjnym kalendarzu Powiatu Hajnowskiego na 2022 r. właśnie „odhaczamy” kolejną pozycję – samorząd zakończył remont kolejnych ośmiu odcinków dróg powiatowych w sześciu gminach, tym samym poprawiając stan bezpieczeństwa komunikacyjnego w regionie i komfort jazdy.

5,2 mln zł na remont dróg Powiatu Hajnowskiego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Logotypy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Herb i godło Polski, herb powiatu hajnowskiego, logo Polskiego Ładu (obor grafiki granic polski z niebieskim tłem napis Polski Ład)

Mając na uwadze stan nawierzchni i tym samym kwestie bezpieczeństwa, wyremontowano następujące odcinki dróg powiatowych:

 1. w gminie Czeremcha:
 • Nr 1780B  ul. Topolowa od torów kolejowych – ul. Długa – ul. Wąskotorowa – ul. Wiśniowa – do tablicy E-17a Miejscowości Kuzawa,
 • nr 1777B – Kleszczele-Dobrowoda.
 1. W gminie Dubicze Cerkiewne
 • nr 1670B – od tablicy E18a w miejscowości Stary Kornin w kierunku wsi Morze,
 • nr 1655B pomiędzy miejscowościami Stary Kornin i Mochnate (remont stanowi kontynuację wcześniejszych działań Powiatu Hajnowskiego. W 2021 zrealizowano remont odcinka tej drogi w miejscowości Stary Kornin. Z kolei w 2022 r. w lipcu wyremontowano odcinki w miejscowości Mochnate i Stare Berezowo, zadanie było współfinansowane w ramach Podlaskiego Funduszu Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego).
 1. W gminie Hajnówka:
 • Nr 1655B –  w miejscowości Stare Berezowo od torów linii kolejowej Nr 52 do drogi wojewódzkiej nr 689.
 1. W gminie Czyże:
 • Nr 1670B – od granicy powiatu w miejscowości Krywiatycze w kierunku miejscowości Stary Kornin,
 • Nr 1602B – odcinek od skrzyżowania drogi powiatowej 1602B z drogą 1670B w kierunku wsi Zbucz (remont stanowi kontynuację wcześniejszych działań Powiatu Hajnowskiego. Latem 2022 r. wyremontowano odcinek tej drogi w miejscowości Zbucz, zadanie było współfinansowane w ramach Podlaskiego Funduszu Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego).
 1. W gminie Narew:
 • nr 1618B – od drogi wojewódzkiej nr 684 do miejscowości Łosinka (w latach 2020-2021 wraz z końcem przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Nowosady- Zabłudów, samorząd sfinalizował zadania polegające na remoncie odcinków dróg powiatowych, służących za objazd w kierunku Białegostoku, w tym Nr 1619B Łosinka – Trywieża, Nr 1628B na odcinku Łosinka – Kutowa oraz w samej Łosince).

W ramach remontu nawierzchni bitumicznej na ww. odcinkach dróg powiatowych został odtworzony stan pierwotny poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy 4 cm (po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową) oraz uzupełniono pobocza poprzez mechaniczne rozścielenie 5 cm warstwy z kruszywa (żwiru). Ponadto na niektórych odcinkach zostało wykonane frezowanie korekcyjne oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną.

Zrealizowane remonty odcinków dróg są ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczności lokalnej – bo łączą miejscowości, są wykorzystywane przez ruch osobowy i turystyczny (drogi powiatowe są częścią tras rowerowych), jak również pełnią rolę dojazdu do pól; ich stan wpływa więc na rozwój rolnictwa, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa. Ponadto aktualnie zrealizowane remonty na wyżej wymienionych odcinkach dróg stanowią kontynuację wcześniej podjętych działań (patrz treść w nawiasach), co świadczy o spójnej wizji samorządowców w temacie poprawy jakości transportu i sieci komunikacyjnej.

Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Beneficjentem jest samorząd Powiatu Hajnowskiego, całkowita wartość zadania to 5 250 000,00 zł, wartość dofinansowania z Polskiego Ładu to – 4 987 000,00 zł. Samorządy gminne partycypowały w kosztach realizacji inwestycji.

#Polski Ład w Powiecie Hajnowskim

Zakończony remont odcinków dróg w powiecie to jedno z zadań, które realizuje samorząd Powiatu Hajnowskiego w ramach tylko tego (podkreślamy TYLKO, wyjaśnienie w dalszej treści) instrumentu finansowego, jakim jest #PolskiŁad. Aktualnie trwa modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowy remont wewnątrz i zewnątrz budynku wraz z termomodernizacją, naprawą dachu i wykorzystaniem technologii OZE. Całkowita wartość projektu to ponad 7,9 mln zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład wynosi 5 mln zł. Modernizacja „Polaka” zakończy się 2024 r. W tym samym roku zakończy się również II etap przebudowy ul. Górnej w Hajnówce – kolejnej inwestycji Powiatu Hajnowskiego w ramach Polskiego Ładu (na etap I pozyskano środki z innego rządowego funduszu, ten zostanie zrealizowany już w 2023 r.). Całkowita wartość zadania to ponad 11,7 mln zł, kwota dofinansowania sięga ponad 9,9 mln zł. Kompleksowa przebudowa i rozbudowa ulicy Górnej w ramach dwóch etapów będzie polegała na wykonaniu nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowej, rozbiórki istniejącego mostu i budowie przepustu (I etap), przebudowy obustronnych chodników, przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia przejść dla pieszych.

Całkowita wartość inwestycji, realizowanych z Powiecie Hajnowskim w ramach rządowego Polskiego Ładu to ponad 24,6 mln zł, z czego wartość środków dofinansowania to 19,9 mln zł!

Inwestycyjny rachunek tylko się zwiększy, gdybyśmy uwzględnili wartość środków  pochodzących z innych źródeł.  Samorząd Powiatu Hajnowskiego poprzez powiatowe instytucje - Starostwo Powiatowe oraz jednostki budżetowe (szkoły, SP ZOZ, instytucje pomocy społecznej i pieczy zastępczej) realizują wiele projektów i działań z obszarów: turystyki, pomocy społecznej, oświaty, zdrowia, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, rozwoju kapitału ludzkiego, społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa, gospodarki przestrzennej czy dostępności. Tematyczna rozległość jest tak duża, że niemożliwym jest ujęcie ich wszystkich w posłowiu jednego artykułu. Zaglądajcie do naszych mediów – Facebook, strony i do Gazety Hajnowskiej, gdzie przedstawiamy nasze działania.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}