W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

1,7 mln zł na inwestycje drogowe w Powiecie Hajnowskim

18.08.2022

Blisko 31 tys. m2 odcinków dróg powiatowych zostało wyremontowanych w Powiecie Hajnowskim metodą nakładki asfaltowej. Inwestycje zostały zrealizowanie na drogach powiatowych w gminach Narewka, Czyże, Hajnówka i Narew. Działania samorządu powiatu wsparł Zarząd Województwa Podlaskiego, przeznaczając na remont dróg w naszym regionie 1 450 000, 00 zł.

Na białym tle - logo Województwa Podlaskiego - żubr w pikselach. Obok logo Województwa herb powiatu hajnowskiego - na żółto- zielonym tle żubr i dwa świerki. Remont odcinków dróg powiatowych nr 1636B, 1655B,1602B, 1616B, 1640B poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. Zadanie zrealizowane w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z budżetu województwa podlaskiego

To bardzo pracowite lato dla drogowców z Powiatu Hajnowskiego! Niedawno dobiegły końca prace związane z remontem dróg powiatowych na odcinkach:

  • na drodze 1626B na odcinku Lewkowo Nowe – Podlewkowie – skrzyżowanie z drogą gminną do Bernackiego Mostu (powierzchnia remontu 5827,80 m2),
  • na drodze 1655B w miejscowości Mochnate i Stare Berezowo (powierzchnia remontu 10 904 m2),
  • na drodze 1602B  w miejscowości Zbucz (powierzchnia remontu 6 390,50 m2),
  • na drodze 1616B w miejscowości Szostakowo (powierzchnia remontu 5 172,50 m2),
  • na drodze 1640B w na odcinku Droga 685-Krzywiec (powierzchnia remontu 2 685, 00 m2).

Wykonano już remonty dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej grubości 4 cm, kolejny etap to remonty żwirowych poboczy. Ale efekt już jest widoczny – dziury, pęknięcia, nierówności to przeszłość! Inwestycje zostały zrealizowane w miejscowościach o dużym natężeniu ruchu, z myślą o podróżnych (w tym turystach) poruszających się samochodem osobowym, rolnikach wykorzystujących w codziennej pracy maszyny rolnicze i rowerzystach – bo odcinki wyremontowanych dróg pokrywają się z siecią szlaków.

Całkowita wartość inwestycji to 1 782 613,47 zł, z czego 1,4 mln zł to dotacja przyznana Powiatowi Hajnowskiego przez Zarząd Województwa Podlaskiego z Funduszu Gmin i Powiatów (symboliczną promesę na ten cel Starosta Hajnowski odebrał osobiście z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego w kwietniu br. podczas obrad XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego). Inwestycję wsparły również poszczególne samorządy gminne.

Zabiegając o środki na infrastrukturę drogową, wspieramy rozwój regionu, wspieramy naszych mieszkańców. Rozwój transportu, turystyki i inwestycji jest ściśle związany z dostępnością infrastrukturalną regionu. Zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb w tym zakresie, stąd czynimy starania, by stale powiększać pulę dostępnych funduszy - mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

VI kadencja Rady Powiatu jest rekordowa pod względem ilości interwencji na drogach powiatowych. Dzięki ścisłej współpracy – z lokalnymi samorządami, władzami Województwa Podlaskiego oraz Panem Wojewodą, wspólnie działamy na rzecz rozwoju regionu i przyszłych pokoleń, bo inwestycje czynione dziś, będą jeszcze długo służyć w przyszłości. Inwestycje drogowe są ważnym bodźcem gospodarczym – dają miejsca pracy, a docelowo sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. Pomimo, że obecna, po pandemiczna rzeczywistość nie sprzyja klimatowi inwestycyjnemu –  rosnące ceny i presja inflacyjna są czynnikami hamulcowymi dla gospodarki kraju i regionu, czynimy starania, by utrzymać inwestycyjne tempo – dopowiada Radny Sejmiku Województwa a jednocześnie dyrektor ZDP Mikołaj Janowski

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (8)

{"register":{"columns":[]}}