W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont odcinków dróg powiatowych nr 1636B, 1655B,1602B, 1616B, 1640B poprzez wykonanie nakładki asfaltowej.

Na białym tle - logo Województwa Podlaskiego - żubr w pikselach. Obok logo Województwa herb powiatu hajnowskiego - na żółto- zielonym tle żubr i dwa świerki. Remont odcinków dróg powiatowych nr 1636B, 1655B,1602B, 1616B, 1640B poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. Zadanie zrealizowane w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z budżetu województwa podlaskiego
  • Termin realizacji: 11.05.2022 - 30.09.2022
  • Całkowita wartość: 1 782 613,47 zł
  • Dofinansowanie z Podlaskiego Funduszu Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego: 1 450 000,00 oraz z budżetów gmin: Narewka - 50 000,00, Narew - 160 000,00, Czyże - 122 613,47
  • Osiągnięte rezultaty:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych:  Nr 1636B, 1655B, 1602B, 1616B, 1640B, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinkach dróg powiatych:

  • na drodze 1626B na odcinku Lewkowo Nowe – Podlewkowie – skrzyżowanie z drogą gminną do Bernackiego Mostu (powierzchnia remontu 5827,80 m2),
  • na drodze 1655B w miejscowości Mochnate i Stare Berezowo (powierzchnia remontu 10 904 m2),
  • na drodze 1602B  w miejscowości Zbucz (powierzchnia remontu 6 390,50 m2),
  • na drodze 1616B w miejscowości Szostakowo (powierzchnia remontu 5 172,50 m2),
  • na drodze 1640B w na odcinku Droga 685-Krzywiec (powierzchnia remontu 2 685, 00 m2).

W ramach remontu nawierzchni bitumicznej na ww. odcinkach dróg powiatowych został odtworzony stan pierwotny poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S dla ruchu KR-1 o grubości warstwy 4 cm (po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową). Na części odcinka drogi powiatowej Nr 1636B Lewkowo Nowe -Podlewkowie-skrzyżowanie z drogą gminną do Bernackiego Mostu,  wykonano warstwę wyrównującą. Natomiast na części odcinka drogi powiatowej Nr 1616B w miejscowości Szostakowo wykonano frezowanie korekcyjne.

Materiały

Marszałek Artur Kosicki z wizytą z Powiecie Hajnowskim
Na drogach powiatowych sporo się dzieje!
1,7 mln zł na inwestycje drogowe w Powiecie Hajnowskim

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}