W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dostępny samorząd - granty

Na żółtym tle grafika złączonych rąk, napisy: Powiat dostępny! 97 275,60 PLN z PFRON dla samorządu Powiatu Hajnowskiego w ramach projektu Dostępny samorząd - granty. U dołu logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita Polska i biało- czerwona flaga, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny z flagą Unii Europejskiej, herb powiatu hajnowskiego oraz logo PFRON (na białym tle kwiatek i napis: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Tytuł przedsięwzięcia grantowego: Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce oraz likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce – jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego

Wartość grantu: 97 275,60 (finansowanie 100%)

Dofinansowanie projektu z UE: 81 983, 87 zł

Dotacja celowa: 15 291,73 zł

Program: grant realizowany z projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza- Edukacja -Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osiągnięte rezultaty:

W ramach otrzymanego grantu zaplanowano:

  • na rzecz poprawy dostępności architektonicznej: wymianę drzwi wejściowych w Starostwie Powiatowym, zakup wózka ewakuacyjnego na potrzeby starostwa oraz wykonanie trzech miejsc parkingowych przy budynku będącym siedzibą Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
  • na rzecz poprwy dostępności cyfrowej - realizację filmów w PJM, z lektorem i napisami przybliżających katalog wniosków, które można załatwić w starostwie i PCPR
  • na rzecz poprawy dostępności informacyjno – komunikacyjnej -  zakup 3 pętli indukcyjnych (urządzenie służące wzmocnieniu słuchu) na potrzeby Starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce.

 

Materiały

Powiat Hajnowski rozwija dostępność – pozyskaliśmy środki z projektu „Dostępny samorząd – granty”
Post na Facebook promujący grant
Urząd dostępny dzięki funduszom z PFRON!
Post na Facebook promujący montaż pętli w Punkcie Obsługi Klienta Starsotwa Powiatowego
Usługi świadczone przez jednostki Powiatu Hajnowskiego coraz bardziej dostępne dzięki środkom z PFRON!
Samorząd powiatu rozwija dostępność przestrzeni publicznej!
{"register":{"columns":[]}}