W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski rozwija dostępność – pozyskaliśmy środki z projektu „Dostępny samorząd – granty”

28.10.2022

97 275,60 zł to wartość przedsięwzięcia grantowego, które pozyskał samorząd powiatu hajnowskiego na rzecz poprawy dostępności usług publicznych. Dotacja została przyznana z projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W ramach grantu poprawie ulegnie dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno – komunikacyjna Urzędu oraz wskazanych jednostek.

Na żółtym tle grafika złączonych rąk, napisy: Powiat dostępny! 97 275,60 PLN z PFRON dla samorządu Powiatu Hajnowskiego w ramach projektu Dostępny samorząd - granty. U dołu logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita Polska i biało- czerwona flaga, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny z flagą Unii Europejskiej, herb powiatu hajnowskiego oraz logo PFRON (na białym tle kwiatek i napis: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Projekt „Dostępny samorząd – granty” miał formułę konkursową, co oznacza, że wnioski  złożone  przez samorządy zostały poddane wieloaspektowej ocenie. Najwyżej punktowane, otrzymały finansowe wsparcie. Samorządy mogły ubiegać się o mały grant (finansowanie 100% dla grantów do 100 tys zł) lub  duży grant (przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250 000,00 zł, dofinansowany częściowo). Ocenie podlegały m.in. prawidłowość przygotowania budżetu grantowego (pytania do wniosku powodowały utratę punktacji), wpływ przedsięwzięcia grantowego na dostępność usług publicznych dla osób o różnorodnych potrzebach (wysoką lub najwyższą liczbę punktów uzyskali ci z wnioskujących, którzy w swoim wniosku wykazali, że ich przedsięwzięcie spowoduje, że na realizacji skorzysta jak największa liczba osób o różnych potrzebach) oraz stopień zaangażowania wnioskującego samorządu w zakresie zapewniania dostępności.

Samorząd powiatu hajnowskiego, po analizie potrzeb i regulaminu konkursu grantowego, zdecydował się ubiegać o mały grant – jak się okazało, skutecznie. Sukces jest tym większy, że na etapie merytorycznej oceny Zespół Projektu „Dostępny samorząd - granty” z PFRON nie miał uwag do wniosku złożonego przez samorząd Powiatu Hajnowskiego, a finalnie spośród samorządów z Województwa Podlaskiego, które zdecydowały się ubiegać o grant i otrzymały środki, wniosek Powiatu Hajnowskiego został oceniony najwyżej, uzyskując 28 punktów oraz 69 miejsce na 567 pozytywnie ocenionych wniosków z całej Polski! Wniosek został przygotowany przez Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (przy okazji, przypominamy, że osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z pomocy koordynatora celem załatwienia sprawy w Urzędzie. Pani Kasia Miszczuk umie migać!).

Przystępujemy do realizacji! W ramach otrzymanego grantu zaplanowano:

  • na rzecz poprawy dostępności architektonicznej: wymianę drzwi wejściowych w Starostwie Powiatowym, zakup wózka ewakuacyjnego na potrzeby starostwa oraz wykonanie trzech miejsc parkingowych przy budynku będącym siedzibą Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
  • na rzecz poprawy dostępności cyfrowej - realizację filmów w PJM, z lektorem i napisami przybliżających katalog wniosków, które można załatwić w starostwie i PCPR
  • na rzecz poprawy dostępności informacyjno – komunikacyjnej -  zakup 3 pętli indukcyjnych (urządzenie służące wzmocnieniu słuchu) na potrzeby Starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}