W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

6. Zmiana zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1265)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 235, poz. 1726 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.  z 2011r., Nr 155, poz. 918)
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 20006 r., Nr 6, poz. 41)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • nr  NIP  przedsiębiorcy
 • nr KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
 • pisemne oświadczenie o  zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy (a w przypadku gdy przedsiębiorca osobiście wykonuje przewozy drogowe – pisemne oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy)
 • wykaz pojazdów
 • dowody rejestracyjne pojazdów zgłaszanych do zaświadczenia, a w przypadku braku własności pojazdu – dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania danym pojazdem (np. umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa leasingu + protokół przekazania +upoważnienie do użytkowania)
 • pieczątka firmy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • 25 zł za zmianę zaświadczenia (przewóz osób lub rzeczy) 
 • 10 zł  za wypis na pojazd zgłoszony wcześniej do zaświadczenia
 • 100zł za wypis na pojazd nie zgłoszony wcześniej do zaświadczenia
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Materiały

Wniosek o zmianę zaświadczenia
wniosek​_o​_zmiane​_zaswiadczenia​_2018.doc 0.05MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zmianie danych dot. zaświadczenia
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_dot​_zaswiadczenia​_2018.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}