W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprawy dotyczące transportu, szkoleń i badań technicznych

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa Prawna

 • Ustawa    z   dnia   6  września  2001 r.  o  transporcie drogowym   (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U. z 2013r., poz. 567)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U.  z 2013r., poz. 713),
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257. t.j. ze zm.).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy lub osób (kopia) + pisemne oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym
 • pisemna umowa pomiędzy przedsiębiorcą, a osobą zarządzającą transportem drogowym
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej sytuacji  finansowej  przedsiębiorcy (formy  udokumentowania  sytuacji  finansowej  wymienione zostały w rozporządzeniu WE  nr  1071/2009)  na  jeden  pojazd równowartość 9000 euro  każdy  następny pojazd + 5000 euro
 • pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
 • pisemne oświadczenie o  zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (wypisów)
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności -dotyczy przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem drogowym
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za naruszenia przepisów wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia WE nr 1071/2009, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – dotyczy przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem drogowym
 • wykaz pojazdów
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • 1000 zł za zezwolenie (przewóz osób lub rzeczy) 
 • 110zł  za wypis z zezwolenia na każdy zgłoszony pojazd
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
   

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 3 miesiące

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 15.00

Uwagi

Zgodnie ze zmianą przepisów, obowiązującą od dnia 15.08.2013r. opłaty należy uiścić w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto: 44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Zezwolenie  za  wykonywanie  zawodu  przewoźnika  drogowego  w  zakresie  przewozu osób  lub  rzeczy  wydawane  jest z datą ważności: bezterminowo.
 

Materiały

Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zezwolenia
zawiadomienie​_o​_zrzeczeniu​_sie​_licencji​_zezwolenia.doc 0.04MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę zezwolenia - zawód przewoźnika
wniosek​_o​_zmiane​_zezwolenia​_zawod​_przewoznika.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na zawód przewoźnika - zezwolenie
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zawod​_przewoznika​_Zezwolenie​_2018.doc 0.06MB
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_zezwolenia​_2018.doc 0.05MB
Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
oswiadczenie​_przedsiebiorcy​_o​_zamiarze​_zatrudnienia​_kierowcow.doc 0.03MB
Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu baza eksploatacyjna
oswiadczenie​_przedsiebiorcy​_o​_dysponowaniu​_baza​_eksploatacyjna.doc 0.03MB
Oświadczenie o zarządzaniu transportem drogowym zarządzający transportem właściciel
oswiadczenie​_o​_zarzadzaniu​_transportem​_drogowym​_zarzadzajacy​_transportem​_wlasciciel.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności - przedsiębiorca zarządzający transportem
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorca​_zarzadzajacy​_transportem​_2018​_(1).doc 0.03MB
2. Licencja na krajowy transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1265 t.j.),
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U. z 2013r., poz. 567)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U.  z 2013r., poz. 713),
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie licencji,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy lub osób (kopia) + pisemne oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym
 • pisemne oświadczenie o niekaralności  przedsiębiorcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • dokumenty potwierdzające posiadaną sytuację finansową przedsiębiorcy (formy udokumentowania sytuacji finansowej wymienione zostały w ustawie  z dnia 6 stycznia 2001 r. o transporcie drogowym), wysokość zabezpieczenia finansowego wynosi 50000 euro
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • termin ważności licencji: od 2 do 15 lat:  800 zł.
 • termin ważności licencji: powyżej 15 do 30 lat:  900 zł.
 • termin ważności licencji: powyżej 30 do 50 lat:  1000 zł.
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Uwagi

Zgodnie ze zmianą przepisów, obowiązującą od dnia 15.08.2013r. opłaty należy uiścić w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto: 44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Materiały

Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zezwolenia
zawiadomienie​_o​_zrzeczeniu​_sie​_licencji​_zezwolenia.doc 0.04MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
Wniosek o zmianę licencji
wniosek​_o​_zmiane​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wypisu z licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wtórnika licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wtornika​_licencji​_2018.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie licencji
wniosek​_o​_wydanie​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorca zarządzający transportem
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorca​_zarzadzajacy​_transportem​_2018.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorcy.doc 0.03MB
Oświadczenie zarządzający transportem drogowym
oswiadczenie​_zarzadzajacy​_transportem​_drogowym.doc 0.03MB
3. Licencja na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2140),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 110 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1268)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268).

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie licencji,
 • nr  NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenie o niekaralności (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w             art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • pisemne oświadczenie o  zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (wypisów)
 • pieczątka przedsiębiorcy,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • termin ważności licencji: od 2 do 15 lat:  320 zł licencja;  35,20 zł wypis 
 • termin ważności licencji: powyżej 15 do 30 lat:  380 zł licencja;  41,80 zł wypis 
 • termin ważności licencji: powyżej 30 do 50 lat:  450 zł licencja;  49,50 zł wypis 
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 15.00

Uwagi

Opłaty wnosi się w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto bankowe nr: 44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Materiały

Oświadczenie zarządzający transportem drogowym
oswiadczenie​_zarzadzajacy​_transportem​_drogowym.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę zezwolenia zawód przewoźnika
wniosek​_o​_zmiane​_zezwolenia​_zawod​_przewoznika.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę licencji
wniosek​_o​_zmiane​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na zawód przewoźnika zezwolenie
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zawod​_przewoznika​_Zezwolenie​_2018.doc 0.06MB
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_zezwolenia​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wypisu z licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wtórnika licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wtornika​_licencji​_2018.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie licencji
wniosek​_o​_wydanie​_licencji​_2020.doc 0.05MB
Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
oswiadczenie​_przedsiebiorcy​_o​_zamiarze​_zatrudnienia​_kierowcow.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorca zarządzający transportem
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorca​_zarzadzajacy​_transportem​_2018.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorcy.doc 0.03MB
4. Licencja na krajowy transport samochodem powyżej siedmiu do dziewięciu osób

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2140),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 z późn. zm. ) 
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 110 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 z późn. zm. ) 
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1268) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377 )
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268).

Wymagane wnioski

 • wniosek o wydanie licencji,
 • nr  NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenie o niekaralności (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • pisemne oświadczenie o  zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (wypisów)
 • pieczątka przedsiębiorcy,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

(część dokumentów znajdą państwo poniżej)

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie licencji,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy lub osób (kopia) + pisemne oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym
 • pisemne oświadczenie o niekaralności  przedsiębiorcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • dokumenty potwierdzające posiadaną sytuację finansową przedsiębiorcy (formy udokumentowania sytuacji finansowej wymienione zostały w ustawie  z dnia 6 stycznia 2001 r. o transporcie drogowym), na jeden pojazd równowartość 9000 euro każdy następny pojazd + 5000 euro
 • pisemne oświadczenie o  zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (wypisów)
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • termin ważności licencji: od 2 do 15 lat:  320 zł licencja;  35,20 zł wypis 
 • termin ważności licencji: powyżej 15 do 30 lat:  380 zł licencja;  41,80 zł wypis 
 • termin ważności licencji: powyżej 30 do 50 lat:  450 zł licencja;  49,50 zł wypis 
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2
pokój nr 120,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 15.00

Uwagi

Opłaty wnosi się w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto bankowe nr:
44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Materiały

Oświadczenie zarządzający transportem drogowym
oswiadczenie​_zarzadzajacy​_transportem​_drogowym.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorcy.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorca zarządzający transportem
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorca​_zarzadzajacy​_transportem​_2018.doc 0.03MB
Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
oswiadczenie​_przedsiebiorcy​_o​_zamiarze​_zatrudnienia​_kierowcow.doc 0.03MB
Wniosek o wydanie licencji
wniosek​_o​_wydanie​_licencji​_2020.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wtórnika licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wtornika​_licencji​_2018.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie wypisu z licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_zezwolenia​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na zawód przewoźnika zezwolenie
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zawod​_przewoznika​_Zezwolenie​_2018.doc 0.06MB
Wniosek o zmianę licencji
wniosek​_o​_zmiane​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o zmianę zezwolenia zawód przewoźnika
wniosek​_o​_zmiane​_zezwolenia​_zawod​_przewoznika.doc 0.04MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zezwolenia
zawiadomienie​_o​_zrzeczeniu​_sie​_licencji​_zezwolenia.doc 0.04MB
5. Zaświadczenie na krajowy przewóz niezarobkowy

Podstawa prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2140),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 110 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1268) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • nr  NIP  przedsiębiorcy
 • nr KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
 • pisemne oświadczenie o  zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy          
 • wykaz pojazdów
 • dowody rejestracyjne pojazdów zgłaszanych do zaświadczenia, a w przypadku braku własności pojazdu – dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania danym pojazdem (np. umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa leasingu + protokół przekazania +upoważnienie do użytkowania)
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • 500 zł zaświadczenie (przewóz osób lub rzeczy) 
 • 100 zł  za wypis z zaświadczenia na każdy zgłoszony pojazd
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłaty wnosi się w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto bankowe nr:
44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2
pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Uwagi

zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy  na potrzeby własne wydawane są z datą ważności: bezterminowo

Materiały

Wniosek o zmianę zaświadczenia
wniosek​_o​_zmiane​_zaswiadczenia​_2018.doc 0.05MB
oswiadczenie​_dot​_kierowców
oswiadczenie​_dot​_kierowców.doc 0.03MB
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_na​_przewozy​_drogowe-nowy
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_na​_przewozy​_drogowe-nowy.doc 0.05MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zmianie danych dot. zaświadczenia
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_dot​_zaswiadczenia​_2018.doc 0.03MB
6. Zmiana zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1265)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 235, poz. 1726 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.  z 2011r., Nr 155, poz. 918)
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 20006 r., Nr 6, poz. 41)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • nr  NIP  przedsiębiorcy
 • nr KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego
 • pisemne oświadczenie o  zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy (a w przypadku gdy przedsiębiorca osobiście wykonuje przewozy drogowe – pisemne oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy)
 • wykaz pojazdów
 • dowody rejestracyjne pojazdów zgłaszanych do zaświadczenia, a w przypadku braku własności pojazdu – dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania danym pojazdem (np. umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa leasingu + protokół przekazania +upoważnienie do użytkowania)
 • pieczątka firmy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • 25 zł za zmianę zaświadczenia (przewóz osób lub rzeczy) 
 • 10 zł  za wypis na pojazd zgłoszony wcześniej do zaświadczenia
 • 100zł za wypis na pojazd nie zgłoszony wcześniej do zaświadczenia
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo  Powiatowe  w  Białymstoku,  Wydział  Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Materiały

Wniosek o zmianę zaświadczenia
wniosek​_o​_zmiane​_zaswiadczenia​_2018.doc 0.05MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zmianie danych dot. zaświadczenia
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_dot​_zaswiadczenia​_2018.doc 0.03MB
7. Zezwolenie na regularny przewóz osób

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (: Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1265)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 235, poz. 1726 ze zm.)
 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2011, Nr 5, poz. 13)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r.  w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz. 451)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 200 4r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1519)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • nr  NIP  przedsiębiorcy
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kopia licencji na transport drogowy osób
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej, odległość pomiędzy przystankami, kursy i liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych, z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • pieczątka firmy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • opłata  za  zezwolenie  na  okres:
  • do 1 roku:  250 zł + (wypis z zezwolenia  2,50 zł.)
  • do 2 lat:  300 zł + (wypis z zezwolenia  3,00 zł.)
  • do 3 lat:  350 zł + (wypis z zezwolenia  3,50zł)
  • do 4 lat:   450 zł + (wypis z zezwolenia  4,50 zł)
  • do 5 lat:  550 zł + (wypis z zezwolenia  5,50zł)
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110, tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Materiały

Wniosek zezwolenie na regularny przewóz osób
wniosek​_zezwolenie​_na​_przewozy​_regularne.doc 0.05MB
8. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U. z 2013r., poz. 567)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U.  z 2013r., poz. 713),
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie wypisu  z zezwolenia,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej sytuacji  finansowej  przedsiębiorcy (formy  udokumentowania  sytuacji  finansowej  wymienione zostały w rozporządzeniu WE  nr  1071/2009)  na  jeden  pojazd równowartość 9000 euro  każdy  następny pojazd + 5000 euro
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu (wypisów) z  zezwolenia
 • wykaz pojazdów
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • 110 zł za wypis z zezwolenia (przewóz osób lub rzeczy) na każdy zgłoszony pojazd
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45 

Uwagi

Zgodnie ze zmianą przepisów, obowiązującą od dnia 15.08.2013r. opłaty należy uiścić w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto: 44102013320000110206093282 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Materiały

Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_zezwolenia​_2018.doc 0.05MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
9. Wypis z licencji wydanej przed 15.08.2013

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6   września 2001  r.   o   transporcie  drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U. z 2013r., poz. 567)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U.  z 2013r., poz. 713),

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie wypisu  z licencji,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej sytuacji  finansowej  przedsiębiorcy (formy  udokumentowania  sytuacji  finansowej  wymienione zostały w rozporządzeniu WE  nr  1071/2009)  na  jeden  pojazd równowartość 9000 euro  każdy  następny pojazd + 5000 euro
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu (wypisów) z  licencji
 • wykaz pojazdów
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • 110 zł za wypis z licencji (przewóz osób lub rzeczy) na każdy zgłoszony pojazd
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Uwagi

Zgodnie ze zmianą przepisów, obowiązującą od dnia 15.08.2013r. opłaty należy uiścić w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto: 44102013320000110206093282 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Materiały

Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie wypisu z licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_licencji​_2018.doc 0.05MB
10. Zmiana danych dot. pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6  września 2001 r.  o  transporcie  drogowym   (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U. z 2013r., poz. 567)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U.  z 2013r., poz. 713),
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • zawiadomienie o zmianie danych,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • aktualny wykaz pojazdów
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów zgłaszanych do zezwolenia
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • bez opłat (dotyczy zmian w wykazie pojazdów; zmiany osoby zarządzającej transportem drogowym)
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

•    1 dzień

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Uwagi

Zgodnie ze zmianą przepisów, obowiązującą od dnia 15.08.2013r. posiadana przez przedsiębiorcę liczba wypisów z zezwolenia nie powinna być większa niż liczba pojazdów zgłoszonych do zezwolenia, co oznacza że wypisy „ponadliczbowe” powinny być zwrócone do organu który wydał zezwolenie.

Materiały

Oświadczenie o zarządzaniu transportem drogowym zarządzający transportem osoba z zewnątrz
oswiadczenie​_o​_zarzadzaniu​_transportem​_drogowym​_zarzadzajacy​_transportem​_osoba​_z​_zewnatrz.doc 0.03MB
Oświadczenie o zarządzaniu transportem drogowym zarządzający transportem właściciel
oswiadczenie​_o​_zarzadzaniu​_transportem​_drogowym​_zarzadzajacy​_transportem​_wlasciciel.doc 0.03MB
Wniosek o zmianę zezwolenia zawód przewoźnika
wniosek​_o​_zmiane​_zezwolenia​_zawod​_przewoznika.doc 0.04MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
11. Wpis do ewidencji diagnostów

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 t.j.),
 • Ustawa z dnia  9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014r., poz. 768),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych   (Dz.U. z 2014r., poz. 1836),
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • dokument potwierdzający wymagane wykształcenie,
 • dokument potwierdzający wymaganą praktykę (staż pracy),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kandydatów na diagnostów,
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu  kwalifikacyjnego na diagnostę,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • oplata skarbowa za wpis do ewidencji: 48 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty
wniosek​_o​_wydanie​_uprawnien​_diagnosty​_(1).doc 0.02MB
12. Wpis do rejestru stacji kontroli pojazdów

Podstawa Prawna

Ustawa  z  dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 t.j.),
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40, poz. 275),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264),
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wpis do rejestru zawierający  firmę przedsiębiorcy,
 • numer NIP,
 • numer w ewidencji działalności gospodarczej albo nr KRS,
 • adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy,
 • adres stacji kontroli pojazdów,
 • zakres badań,
 • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień
 • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców,
 • pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP są kompletne i zgodne z prawdą oraz że przedsiębiorca zna i spełnia warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia SKP określone w przepisach prawa.
 • pieczątka przedsiębiorcy,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • oplata skarbowa za wpis do ewidencji: 412 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2 pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Tryb odwoławczy

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Oświadczenie do wniosku
oswiadczenie​_do​_wniosku.doc 0.03MB
Wniosek o wpis do rejestru
wiosek​_o​_wpis​_do​_rejestru.doc 0.04MB
13. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r., poz. 15 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • aktualna fotografia
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,
 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • dokument potwierdzający złożony z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołana przez wojewodę,
 • dokument z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzający niekaralność,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Starosty, natomiast egzamin przeprowadza komisja powołana przez wojewodę właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • oplata za wpis do ewidencji: 50 zł.
 • opłata skarbowa: 10 zł.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek Instruktor
wniosek​_instruktor.doc 0.03MB
Wniosek wpis instruktora
wniosek​_wpis​_instruktora.pdf 0.03MB
14. Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2013 r., poz. 31),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców  (Dz. U. z 2013 r., poz. 84),

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wpis do rejestru zawierający  oznaczenie przedsiębiorcy: nazwa, adres, siedziba,
 • nr NIP,
 • nr REGON,
 • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców,
 • adresy należących do ośrodka szkolenia pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów,
 • zakres prowadzonego szkolenia,
 • imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi,
 • numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy,
 • pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK są kompletne i zgodne z prawdą oraz że przedsiębiorca zna i spełnia warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia OSK określone w przepisach prawa.
 • pieczątka przedsiębiorcy,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

oplata za wpis do rejestru: 500 zł.

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2 pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek
wniosek.pdf 0.05MB
15. Zaświadczenie dotyczące sytuacji finansowej
16. Oświadczenie o zarządzaniu transportem drogowym - zarządzający transportem - osoba z zewnątrz
Klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji
{"register":{"columns":[]}}