W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

7. Zezwolenie na regularny przewóz osób

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (: Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1265)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 235, poz. 1726 ze zm.)
 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2011, Nr 5, poz. 13)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r.  w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz. 451)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 200 4r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1519)

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • nr  NIP  przedsiębiorcy
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kopia licencji na transport drogowy osób
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej, odległość pomiędzy przystankami, kursy i liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych, z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • pieczątka firmy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • opłata  za  zezwolenie  na  okres:
  • do 1 roku:  250 zł + (wypis z zezwolenia  2,50 zł.)
  • do 2 lat:  300 zł + (wypis z zezwolenia  3,00 zł.)
  • do 3 lat:  350 zł + (wypis z zezwolenia  3,50zł)
  • do 4 lat:   450 zł + (wypis z zezwolenia  4,50 zł)
  • do 5 lat:  550 zł + (wypis z zezwolenia  5,50zł)
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110, tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Materiały

Wniosek zezwolenie na regularny przewóz osób
wniosek​_zezwolenie​_na​_przewozy​_regularne.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}