W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Samodzielne stanowisko ds. rozwoju, strategii i środków zewnętrznych

 1. w zakresie rozwoju Powiatu:
  1. przygotowanie i aktualizacja Programu rozwoju powiatu,
  2. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie,
  3. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu,
  4. dystrybucja informacji gospodarczej na terenie Powiatu,
  5. opracowywanie we współpracy z gminami Powiatu Białostockiego oraz Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości ofert dla inwestorów zawierających informację o dostępnych gruntach i nieruchomościach do zagospodarowania.
 2. w zakresie Strategii:
  1. przygotowywanie Strategii rozwoju powiatu,
  2. monitorowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją założeń zawartych w Strategii,
  3. nadzorowanie i koordynowanie programów, strategii i raportów opracowywanych przez wydziały i jednostki organizacyjne podległe Powiatowi,
  4. aktualizacja Strategii.
 3. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
  1. przygotowywanie w ramach samodzielnego stanowiska ds. rozwoju, strategii i środków zewnętrznych wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, a w szczególności z funduszy europejskich (w uzgodnieniu ze Starostą) oraz prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem tych środków,
  2. koordynowanie i nadzorowanie wniosków przygotowywanych przez wydziały Starostwa, jednostki organizacyjne podległe Powiatowi a także przez podmioty zewnętrzne,
  3. współpraca z jednostkami wdrażającymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  4. programowanie działań w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych, w szczególności z funduszy europejskich.
{"register":{"columns":[]}}