W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

3. Licencja na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2140),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 110 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1268)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268).

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie licencji,
 • nr  NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenie o niekaralności (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w             art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • pisemne oświadczenie o  zatrudnianiu kierowców spełniających wymagania prawne określone w przepisach prawnych dot. kierowców wykonujących transport drogowy
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (wypisów)
 • pieczątka przedsiębiorcy,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • termin ważności licencji: od 2 do 15 lat:  320 zł licencja;  35,20 zł wypis 
 • termin ważności licencji: powyżej 15 do 30 lat:  380 zł licencja;  41,80 zł wypis 
 • termin ważności licencji: powyżej 30 do 50 lat:  450 zł licencja;  49,50 zł wypis 
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 15.00

Uwagi

Opłaty wnosi się w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto bankowe nr: 44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Materiały

Oświadczenie zarządzający transportem drogowym
oswiadczenie​_zarzadzajacy​_transportem​_drogowym.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdow.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę zezwolenia zawód przewoźnika
wniosek​_o​_zmiane​_zezwolenia​_zawod​_przewoznika.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę licencji
wniosek​_o​_zmiane​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na zawód przewoźnika zezwolenie
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zawod​_przewoznika​_Zezwolenie​_2018.doc 0.06MB
Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_zezwolenia​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wypisu z licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wtórnika licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wtornika​_licencji​_2018.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie licencji
wniosek​_o​_wydanie​_licencji​_2020.doc 0.05MB
Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
oswiadczenie​_przedsiebiorcy​_o​_zamiarze​_zatrudnienia​_kierowcow.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorca zarządzający transportem
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorca​_zarzadzajacy​_transportem​_2018.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorcy.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}