W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

22. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

  • Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
  • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
  • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
  • dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu (należy przedstawić wszystkie dokumenty przenoszące prawo własności, dokumentując tym samym ciągłość przeniesienia prawa własności)

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Podpisany przez właściciela (współwłaścicieli) formularz zawiadomienia o nabyciu  zarejestrowanego pojazdu wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu (faktury, umowy sprzedaży) – można przesłać pocztą na adres:

Starostwo  Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji, ul. Borsucza 2 , 15-569 Białystok.

Opłata:

Za przyjęcie zawiadomienia o  nabyciu pojazdu opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter, tel. 085-740-39-01

UWAGA: Właściciele pojazdów sprowadzonych z zagranicy są zobowiązani do zarejestrowania pojazdu.

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Wzór jak wypełnić wniosek
wzor​_zawiadomienia​_o​_nabyciu​_pojazdu1.doc 0.09MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_.pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}