W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

19. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego pojazdu

Niezbędne dokumenty:

  • Wniosek
  • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
  • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
  • stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto:

BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter,  tel. 085-740-39-01 , tel. 085-740-39-27

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Materiały

Wniosek
wniosek​_20.doc 0.08MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(1).pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}