W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2. Licencja na krajowy transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1265 t.j.),
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ( Dz.U. z 2013r., poz. 567)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
 • Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U.  z 2013r., poz. 713),
 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wydanie licencji,
 • nr NIP przedsiębiorcy,
 • nr  KRS – w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy lub osób (kopia) + pisemne oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym
 • pisemne oświadczenie o niekaralności  przedsiębiorcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • dokumenty potwierdzające posiadaną sytuację finansową przedsiębiorcy (formy udokumentowania sytuacji finansowej wymienione zostały w ustawie  z dnia 6 stycznia 2001 r. o transporcie drogowym), wysokość zabezpieczenia finansowego wynosi 50000 euro
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji
 • pieczątka przedsiębiorcy
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • termin ważności licencji: od 2 do 15 lat:  800 zł.
 • termin ważności licencji: powyżej 15 do 30 lat:  900 zł.
 • termin ważności licencji: powyżej 30 do 50 lat:  1000 zł.
 • w przypadku działania z upoważnienia - opłata skarbowa 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy

nie dłużej niż 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Uwagi

Zgodnie ze zmianą przepisów, obowiązującą od dnia 15.08.2013r. opłaty należy uiścić w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu,  w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku  lub na konto: 44102013320000110206093282 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Materiały

Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zezwolenia
zawiadomienie​_o​_zrzeczeniu​_sie​_licencji​_zezwolenia.doc 0.04MB
Zawiadomienie o zmianie danych zezwolenie licencja
zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_zezwolenie​_licencja​_2018.doc 0.03MB
Wniosek o zmianę licencji
wniosek​_o​_zmiane​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wypisu z licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_z​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie wtórnika licencji
wniosek​_o​_wydanie​_wtornika​_licencji​_2018.doc 0.04MB
Wniosek o wydanie licencji
wniosek​_o​_wydanie​_licencji​_2018.doc 0.05MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorca zarządzający transportem
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorca​_zarzadzajacy​_transportem​_2018.doc 0.03MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorcy.doc 0.03MB
Oświadczenie zarządzający transportem drogowym
oswiadczenie​_zarzadzajacy​_transportem​_drogowym.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}