W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

17. Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

Niezbędne dokumenty:

  • Wniosek - Zawiadomienie o zbyciu
  • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
  •   stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu (nie jest takim dokumentem pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis, a dopiero dokument potwierdzający przeniesienie własności przez komisanta na nowego właściciela).

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Podpisany przez właściciela (współwłaścicieli) formularz zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego pojazdu wraz z załączoną kopią dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu (faktura, umowa sprzedaży) – można przesłać pocztą na adres:

Starostwo  Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji, ul. Borsucza 2 , 15-569 Białystok.

Opłata:

Za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu pojazdu opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter, tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)

Materiały

wniosek​_o​_rejestracje​_2022
wniosek​_o​_rejestracje​_2022.doc 0.09MB
Wzór jak należy wypełnić dokument
wzor​_zawiadomienia​_o​_zbyciu​_pojazdu1.doc 0.09MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(2).pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}