W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

14. Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2013 r., poz. 31),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców  (Dz. U. z 2013 r., poz. 84),

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wpis do rejestru zawierający  oznaczenie przedsiębiorcy: nazwa, adres, siedziba,
 • nr NIP,
 • nr REGON,
 • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców,
 • adresy należących do ośrodka szkolenia pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów,
 • zakres prowadzonego szkolenia,
 • imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi,
 • numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy,
 • pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK są kompletne i zgodne z prawdą oraz że przedsiębiorca zna i spełnia warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia OSK określone w przepisach prawa.
 • pieczątka przedsiębiorcy,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

oplata za wpis do rejestru: 500 zł.

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2 pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek
wniosek.pdf 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}