W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

13. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r., poz. 15 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • aktualna fotografia
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,
 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • dokument potwierdzający złożony z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołana przez wojewodę,
 • dokument z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzający niekaralność,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Starosty, natomiast egzamin przeprowadza komisja powołana przez wojewodę właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • oplata za wpis do ewidencji: 50 zł.
 • opłata skarbowa: 10 zł.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek Instruktor
wniosek​_instruktor.doc 0.03MB
Wniosek wpis instruktora
wniosek​_wpis​_instruktora.pdf 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}