W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

12. Wpis do rejestru stacji kontroli pojazdów

Podstawa Prawna

Ustawa  z  dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 t.j.),
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40, poz. 275),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264),
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • wniosek o wpis do rejestru zawierający  firmę przedsiębiorcy,
 • numer NIP,
 • numer w ewidencji działalności gospodarczej albo nr KRS,
 • adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy,
 • adres stacji kontroli pojazdów,
 • zakres badań,
 • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień
 • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców,
 • pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP są kompletne i zgodne z prawdą oraz że przedsiębiorca zna i spełnia warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia SKP określone w przepisach prawa.
 • pieczątka przedsiębiorcy,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • oplata skarbowa za wpis do ewidencji: 412 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2 pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Tryb odwoławczy

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Oświadczenie do wniosku
oswiadczenie​_do​_wniosku.doc 0.03MB
Wniosek o wpis do rejestru
wiosek​_o​_wpis​_do​_rejestru.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}