W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

11. Wpis do ewidencji diagnostów

Podstawa Prawna

 • Ustawa  z  dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 t.j.),
 • Ustawa z dnia  9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014r., poz. 768),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych   (Dz.U. z 2014r., poz. 1836),
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

Wymagane wnioski

W Materiałach.

Wymagane załączniki

 • dokument potwierdzający wymagane wykształcenie,
 • dokument potwierdzający wymaganą praktykę (staż pracy),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kandydatów na diagnostów,
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu  kwalifikacyjnego na diagnostę,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • inne dokumenty – o ile będą wymagane.

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty

Opłaty

 • oplata skarbowa za wpis do ewidencji: 48 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji  ul. Borsucza 2, pokój nr 110,  tel. 85/740-39-69

Godziny pracy

pn. – pt. 8.00 – 14.45

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty
wniosek​_o​_wydanie​_uprawnien​_diagnosty​_(1).doc 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}