W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr WG VIII/68/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Olszanka: - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr WG VIII/68/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października  2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Olszanka: - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Materiały

Zarządzenie Nr WG VIII/68/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie​_Nr​_WG​_VIII-68-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_15​_października​_​_2021r​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_konsultacji​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_oraz​_podmiotami.doc 0.02MB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłat​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.15MB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - skan
Projekt​_uchwały​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.19MB
Notatka z konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
Notatka​_z​_konsultacji​_społecznychw​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi​_oraz​_ustalenia​_wysokości​_stawki​_tej​_opłaty​_oraz​_zwolnienia​_z​_części​_opłaty​_za​_gospodarow.odt 0.02MB
UCHWAŁA NR XXXV​_213​_2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia
UCHWAŁA​_NR​_XXXV​_213​_2021​_z​_dnia​_25​_października​_2021​_r​_w​_sprawie​_wyboru​_metody​_ustalenia​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi​_oraz​_ustalenia​_wysokości​_stawki​_tej​_opłaty​_oraz​_zwolnienia​_z czę.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.10.2021 12:53 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Borkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr WG VIII/68/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Olszanka: - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.0 26.10.2021 13:54 Rafał Bandrowski
Zarządzenie Nr WG VIII/68/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Olszanka: - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.0 15.10.2021 12:53 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}