W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz.1327) podaję do wiadomości  złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, 49-332 Olszanka 1I w dniu 8 lipca 2022r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a  ust. 4 cyt. ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6.
 
Olszanka, dnia 12 lipca 2022r.

Wójt Gminy Olszanka 
(-) Aneta Rabczewska

Materiały

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Oferta​_na​_realizację​_zadania​_publicznego​_w​_zakresie​_ochrony​_i​_prmocji​_zdrowia.pdf 2.35MB
Informacja o zawartej umowie na realizację zadania publicznego
Informacja​_o​_zawartej​_umowie​_na​_​_realizację​_zadania​_publicznego.odt 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.07.2022 07:54 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Rosińska - Sekretarz Gminy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka 2.0 25.07.2022 14:40 Rafał Bandrowski
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka 1.0 12.07.2022 07:54 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}