W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Informacja - aktualności

Gmina Olszanka informuje, iż istnieje możliwość pozyskania przez gminę grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Dzieci ze szkół podstawowych są zgłaszane przez poszczególne szkoły z terenu gminy Olszanka. Dzieci ze szkół średnich zgłaszane są bezpośrednio do gminy.
Wymagane jest spełnienie łącznie wszystkich poniższych warunków:

  1. Dziecko jest członkiem rodziny - krewnym w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
  2. Uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oświadczenia dostępnego ponżej w sekcji Materiały
Dodatkowe nformacje uzyskać można uzyskać pod numerem  tel. 77 412 96 83 wew 116.

Materiały

Oświadczenia dla dzieci ze szkół podstawowych zbierane są w poszczególnych szkołach
Załącznik​_nr​_7​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzicaopiekuna​_prawnego.doc 0.15MB
Oświadczenia dla dzieci ze szkół średnich przyjmowane będą do dnia 28 października 2021r. w Urzędzie Gminy Olszanka
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu​_(dotyczy​_beneficjentów​_końcowych,​_pobie.doc 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}