W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej”

06.06.2022 r.

IRiOŚ.3025.6.3.2022.JS

Zapytanie ofertowe

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Realizacja zadania pn. „Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej” polegać będzie na:
  1. Wymianie muszli klozetowych (2 szt.), wymianie baterii umywalkowych (2 szt.) wymiana umywalek (2 szt.), wymiana baterii prysznicowych (5 szt.), malowanie Szatni „Sędziów”, malowanie głównego pomieszczenia Szatni, malowanie głównych drzwi, malowanie drzwi szatni „Gospodarzy” malowanie drzwi szatni „Gości”, malowanie drzwi szatni „Sędziów”, malowanie ościeżnicy wraz z zawiasami w szatni „Gospodarzy”, malowanie ościeżnicy wraz z zawiasami w szatni „Gości”, malowanie ościeżnicy wraz z zawiasami w szatni „Sędziów”.
 2. Termin realizacji zamówienia: 
  Oferty należy składać w formie papierowej do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka 49-332 Olszanka 16 pok. nr 6 lub elektronicznie na adres mailowy: rolnictwo@olszanka.pl
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2022 r. o godz. 12:00.
 4. Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Zamawiający.
 5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany bez uwag przez Zamawiającego. Termin płatności faktury do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Dane Zamawiającego: Gmina Olszanka 49-332 Olszanka 16 NIP: 7471052709
 7. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej jest: cena 100%
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 
 9. O dokonanym wyborze Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę, Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.


Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2022 13:44 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Słowikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
„Remont boiska sportowego w Przylesiu obejmujący np. remont sanitariatów, odnowienie szatni wewnętrznej, odnowienie infrastruktury zewnętrznej” 1.0 06.06.2022 13:44 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}