W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rejestr instytucji kultury

Osoba upoważniona do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze:

  • Sekretarz Gminy

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Olszanka, zwany również „Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Olszanka”, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 194 ) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 189).

Sposób udostępniania danych:

  • otwarty dostęp do jego zawartości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
  • wydanie odpisu z rejestru bądź księgi rejestrowej na wniosek zainteresowanego podmiotu.
  • umożliwienie przeglądania akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w godzinach pracy.

Urzędowo poświadczony odpis wydawany jest każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

Materiały

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Olszanka
rejestr-instytucji-kultury-gminy-olszanka.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.09.2021 12:03 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Rosińska - Sekretarz Gminy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr instytucji kultury 1.0 03.09.2021 12:03 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}