W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2022 r. w związku z wprowadzeniem obowiązku pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej

Kominkat

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.  z 2022r.poz. 149 )  informuje  się,  że  w  okresie  od  24  stycznia 2022r.  do  28  lutego  2022 r . wprowadzony został  obowiązek  pracy zdalnej  w urzędach administracji  publicznej.     

Wejście  na  teren   obiektu   Urzędu Gminy Olszanka    pozostaje  ograniczony, z  wyjątkiem    spraw   wymagających   osobistego  stawiennictwa.                      
Urząd Gminy Olszanka  przyjmuje   interesantów codziennie   od poniedziałku do  piątku  w  godzinach   pracy Urzędu   z  ograniczeniem   w  wykonywaniu  zadań  publicznych  mając  na  względzie  zapewnienie   bezpieczeństwa  obywateli -  jak  następuje:

 1. Wykonywanie  wyłącznie  zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom  w  sprawach  z  zakresu:
  1. rejestracji stanu cywilnego;
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące: a)decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  4. ochrony środowiska, w tym dotyczące :
   1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
   2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
 2. W  sprawach  rejestracji  stanu cywilnego  oraz  dowodów osobistych  prosimy o  kontakt  telefoniczny pod  nr  774129683  wew. 110  lub 120. 
 3. Urząd Gminy Olszanka   zapewnia   ponadto  obsługę    interesantów :
  • poprzez wideodomofon   zainstalowany  przy  wejściu głównym  do  budynku urzędu
  • telefonicznie pod numerem telefonu:  77-412-96-83 – interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym;
  • pocztą   elektroniczną  e-mail: ug@olszanka.pl;
  • za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej   ePUAP; www.epuap.gov.pl 
  • poprzez  skrzynkę  podawczą   przy   wejściu  do   budynku  urzędu;
  • poprzez platformę www.obywatel.gov.pl 
  • pocztą  tradycyjną  na  adres :  Urząd Gminy Olszanka, Olszanka   16, 49-332  Olszanka. 

Prosimy o  ograniczenie  wizyt  w  siedzibie Urzędu Gminy  Olszanka  i  korzystanie z   alternatywnych sposobów  załatwiania  spraw.

{"register":{"columns":[]}}